Plenaire zaal

Agenda van 30 mei 2024

TV Gids

0:00
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

Procedurevergadering Financiën

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Financiën

Hulp- en geneesmiddelenbeleid

- uur
Commissiedebat
vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verward/onbegrepen gedrag en veiligheid

- uur
Rondetafelgesprek
vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Gesprek RvS en Commissie BiZa inzake jaarverslag 2023 en benoemingenbeleid

- uur
Gesprek
vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Europese Zaken

Procedurevergadering (gewijzigde tijd)

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Defensie

Procedurevergadering

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Procedurevergadering

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Financiële markten

- uur
Commissiedebat
vaste commissie voor Financiën

Presentatie over AI-verordening

- uur
Technische briefing
vaste commissie voor Digitale Zaken

Directeur Frontex

- uur
Gesprek
vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Ruimte voor Defensie

Meer ruimte voor Defensie staat centraal in het debat van de commissie voor Defensie op woensdag 19 juni...

Rondetafelgesprek over explosies

Het aantal explosies is in het afgelopen jaar toegenomen. Naar aanleiding daarvan spreekt de commissie voor Justitie en...