Procedurevergadering : Procedurevergadering Financiën

De vergadering is geweest

30 mei 2024
10:00 - 11:00 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Financiën

Bijlagen

Deelnemers

 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks-PvdA)
 • J. Mooiman (PVV)
 • J.J.T.M. Valize (PVV)
 • J.H. de Vree (PVV)
 • S. Maatoug (GroenLinks-PvdA)
 • W.P.J. van Eijk (VVD)
 • E. Heinen (VVD)
 • F.L. Idsinga (NSC)
 • J.C. Sneller (D66)
 • H. Vermeer (BBB)
 • P. van Houwelingen (FVD)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoeken voor de regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De besluitenlijst van de procedurevergadering van 16 mei 2024 wordt vastgesteld.

 3. 3

  Brievenlijst particulieren

 4. 4

  Brievenlijst organisaties

 5. 5

  Appreciatie van de motie-Diederik van Dijk c.s. (Kamerstuk 30950-387)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Jaarverslag en Slotwet Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek San Marino tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Goedkeuring en uitvoering van het Protocol van 29 maart 2023 te Brussel tot wijziging van het Verdrag van 9 februari 1994 inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens (Trb. 2023, 52)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Wet centraal aandeelhoudersregister

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Wijziging van de Belastingregeling Nederland Curaçao in verband met de implementatie van de uitkomsten van het Base Erosion and Profit Shifting project van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling alsmede enige overige wijzigingen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Stand van zaken verkoop TenneT Duitsland

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Opvolging evaluatierapport "Collectief schadeherstel: kan het sneller en slimmer"

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Appreciatie evaluatierapport College Deskundigheid Financiële Dienstverlening

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Wetgevingsbrieven AFM en DNB 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Voornemen tot aanpassing Kostenkader DNB 2025-2028

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Voornemen tot vaststelling Kostenkader AFM 2025-2028

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Evaluaties van de Vierde anti-witwasrichtlijn (AMLD4)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Onderzoek naar ervaren discriminatie bij burgers door banken en betaalinstellingen

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Jaarverslag 2023 van de Inspectie belastingen, toeslagen en douane (IBTD)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Oplevering onderzoek naar de mogelijkheden voor een brede suikerbelasting op voedingsmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Kabinetsreactie op het rapport Evaluatie onbelaste reiskostenvergoeding

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Invulling aan de motie-Van Ginneken over onderzoeken hoe de deelauto nader gestimuleerd kan worden binnen bestaande groene fiscale regelingen voor werkgevers

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Toezeggingen Commissiedebat over het conceptwetsvoorstel Wet werkelijk rendement box 3 van 18 april 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Werkinstructie op de zaak betrekking hebbende stukken

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Verschillende aspecten betreffende het aangenomen amendement van de leden Inge van Dijk en Erkens over aanpassingen van de bedrijfsopvolgingsregeling en schenk- en erfrecht voor familiebedrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Lijst van vragen en antwoorden over het rapport Belastingen in maatschappelijk perspectief

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Rapport inzake feitenonderzoek ‘klacht 5 Melding N’

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Macro-financiële bijstand (MFB) Jordanië

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Indiening eerste betaalverzoek Nederlands herstel- en veerkrachtplan

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Voorlopige beoordeling RRF betaalverzoek Frankrijk

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Lijst met EU-voorstellen op het terrein van de commissie Financiën d.d. 27 mei 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Voorbereiding hoorzittingen met kandidaat-bewindspersonen

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Reeds geplande activiteiten

  Besluit: ter informatie.
   
  Wetgevings-/notaoverleggen
  di 25-06-2024 18.00 - 21.00 Wetgevingsoverleg Jaarverslag Financiën/Nationale Schuld 2023
  ma 21-10-2024 11.00 19.00 Wetgevingsoverleg Pakket Belastingplan 2025
  ma 04-11-2024 11.00 23.00 Wetgevingsoverleg Pakket Belastingplan 2025

  Commissiedebatten
  di 11-06-2024 18.30 - 21.30 Commissiedebat Box 3
  wo 13-06-2024 13.00 - 17.00 Commissiedebat Macro-economische ontwikkelingen in Europees perspectief (incl. Eurogroep/Ecofinraad)
  do 27-06-2024 13.00 - 17.00 Commissiedebat Nationale fiscaliteit
  wo 03-07-2024 13.00 - 16.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  do 04-07-2024 11.30 - 14.30 Commissiedebat Belastingen in maatschappelijk perspectief
  di 10-09-2024 17.00 20.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  di 01-10-2024 17.00 20.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  do 17-10-2024 10.00 12.00 Commissiedebat IMF
  wo 04-12-2024 10.00 13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad

  Inbrengen wetsvoorstellen
  do 03-10-2024 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Pakket Belastingplan 2025

  Overige inbrengen
  di 29-10-2024 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Eurogroep/Ecofinraad

  Procedurevergaderingen
  do 13-06-2024 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën
  do 27-06-2024 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Financiën
  do 04-07-2024 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën
  do 12-09-2024 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën
  do 26-09-2024 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Financiën
  do 10-10-2024 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën
  do 24-10-2024 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Financiën
  do 07-11-2024 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën
  do 21-11-2024 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Financiën
  do 05-12-2024 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën
  do 19-12-2024 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Financiën

  Overige activiteiten

  di 18-06-2024 17.00 - 19.00 Openbaar gesprek met DNB, CPB en AFM over de financiële stabiliteit in Nederland
  do 20-06-2024 09.00 - 10.30 Ontbijtbijeenkomst resultaat onderzoek opzet brede gedifferentieerde suikertaks
  di 02-07-2024 16.30 - 17.30 Gesprek en vertoning van videodocument 'Verloren Onschuld'
  ma 23-09-2024 14.00 - 17.00 Technische briefing Pakket Belastingplan 2025
  do 10-10-2024 17.00 - 18.00 Gesprek Europese Rekenkamer inzake de publicatie van het jaarverslag 2023
 34. 34

  Nog te plannen commissiedebatten en overige commissieactiviteiten

  Besluit: ter informatie.

  Commissiedebat Accountancy
  Commissiedebat Autobelastingen
  Commissiedebat Belastingdienst
  Commissiedebat Douane
  Commissiedebat Exportkredietverzekeringen
  Commissiedebat Financieel-economische effecten van het Fit-for-55-pakket van de Europese Commissie
  Commissiedebat Hersteloperatie kinderopvangtoeslag (na het zomerreces)
  Commissiedebat Staatsdeelnemingen
  Commissiedebat Werknemersparticipatie

  Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Vijlbrief: Naar een stelsel zonder toeslagen
  Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Teunissen over fossiele subsidies en hoe ze af te schaffen
  Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Inge van Dijk over bescherming van de rechten van belastingbetalers en toeslagontvangers

  Rondetafelgesprek "Discriminatie als gevolg van de poortwachtersfunctie van banken"
  Werkbezoek aan de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) 
  Gesprek met de Groepsondernemingsraad (GOR) van de Belastingdienst
  (Inhoudelijk) kennismakingsgesprek met de Raad van State c.q. de Afdeling advisering [optie: wo 05-06-2024, 17.00 - 18.30 uur]
 35. 35

  Wetgevingsdebatten en tweeminutendebatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 24 mei)

  Besluit: ter informatie.

  29 mei 2024
  - Verantwoordingsdebat over het jaar 2023

  4, 5 en 6 juni 2024 (week 23)
  - Debat over de voorjaarsnota 2024
  - Tweeminutendebat Internationale fiscaliteit (CD 4/4)
  - 36 321 (Goedkeuring van het op 18 november 2015 te Valletta tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Republiek Malta tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2015, 196 en Trb. 2016, 124))
  De Staten van Curaçao hebben laten weten aan de plenaire behandeling van deze goedkeuringswet te willen deelnemen. Enkele leden van de commissie zijn bereid daaraan voorafgaand een (kennismakings)gesprek te voeren.
  - 36 351 (Wijziging van de Belastingregeling Nederland Curaçao in verband met de implementatie van de uitkomsten van het Base Erosion and Profit Shifting project van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling alsmede enige overige wijzigingen)

  Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd:
  - 34 661 (Voorstel van wet van de leden Maatoug en Van Nispen tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)
  - 35 523 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee tot wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965 en enige andere belastingwetten in verband met de invoering van een conditionele eindafrekening (Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting))

  Reeds behandeld wetsvoorstel waarvan de stemming tot nader order is uitgesteld:
  - 35 930 (Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Invorderingswet 1990 tot invoering van een grondslag voor het bieden van een tegemoetkoming bij schrijnende gevallen (Wet delegatiebepalingen tegemoetkoming schrijnende gevallen))
 36. 36

  Overige plenaire debatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 24 mei)

  Besluit: ter informatie.

  Meerderheidsdebatten
  11. Debat over Amerikaanse multinationals die de Nederlandse bijheffing op minimumbelasting ontwijken (Dijk) (minister en staatssecretaris Financiën)
  16. Debat over belastingheffing over smartengeld van invalide veteranen (Idsinga) (staatssecretaris Financiën, staatssecretaris Defensie)
  28. Debat over het proces van afhandeling van compensatie van aanvullende werkelijke schade in de toeslagenaffaire (Omtzigt) (Minister-president, staatssecretaris Financiën)
  34. Debat over het zorgwekkende aantal fraudemeldingen met betrekking tot het Europees herstelfonds (Van Hijum) (minister Financiën)

  Dertigledendebatten/interpellaties
  16. Dertigledendebat over het bericht dat de Belastingdienst controles uitvoert via geautomatiseerde systemen met risicomodellen (Ergin) (staatssecretaris Financiën)
  21. Dertigledendebat over het bericht dat het overheidstekort voor 2023 lager uitvalt dan geraamd (Van der Lee) (minister Financiën)
  22. Dertigledendebat over de besluitvorming rondom de toekenning van publieke exportkredietverzekeringen (Hirsch) (minister BuHa-OS, staatssecretaris Financiën)
  24. Dertigledendebat over het ontwijken van de dividendbelasting (Stultiens) (staatssecretaris Financiën)
  30. Dertigledendebat over de toekomst van de vrije markt en het  Europese verdienvermogen (Van der Lee) (minister Financiën, minister EZK)
  31. Dertigledendebat over een sluiproute in de belastingwetgeving voor expats (Stultiens) (staatssecretaris Financiën)
  34. Dertigledendebat over de scheefgroei tussen bedrijfswinsten en de lonen van werknemers (Van Kent) (minister Financiën)
 37. 37

  Nog niet beantwoorde commissiebrieven

  Besluit: ter informatie.

  2023Z10510 Aan de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst - Verzoek om kabinetsreactie op initiatiefnota van het lid Van Raan (thans: Teunissen) over fossiele subsidies en hoe ze af te schaffen (36366) (09-06-2023)

  2024Z03798 Aan de staatssecretaris van Financiën - Verzoek kabinetsreactie initiatiefnota Inge van Dijk over bescherming rechten van belastingbetalers en toeslagenontvangers (01-03-2024)

  2024Z03796 Aan de minister van Financiën - Verzoek spoedige implementatie Richtlijn (EU) 2021/2167 (01-03-2024)

  2024Z04860 Aan de minister van Financiën - verzoek lijst van algoritmes en selectiemethodes bij het ministerie van Financiën (14-03-2024)