Plenair debat : Tweeminutendebat Participatiewet (CD 14/5)

De vergadering is geweest

30 mei 2024
10:50 - 11:30 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data