Technische briefing : Presentatie over AI-verordening

De vergadering is geweest

30 mei 2024
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Digitale Zaken

Bijlage

Deelnemers

  • J.J.T.M. Valize (PVV)
  • B.C. Kathmann (GroenLinks-PvdA)
  • Q.M. Rajkowski (VVD)
  • F.A. Zeedijk (NSC)
  • J.J. van der Werf (D66)

Agendapunten

  1. 1

    Presentatie over AI-verordening door ambtenaren van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Justitie en Veiligheid (J&V)