Agendapunten

 1. 1

  Commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst organisaties

 3. 3

  Brievenlijst particulieren

 4. 4

  Beantwoording vragen commissie over de A-brief project ‘Verwerving Amfibische Transportschepen’ (Kamerstuk 27830-427)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Beantwoording vragen commissie over de A-brief projecten ‘Vervanging LC-fregatten’ en ‘Bewapening maritieme lucht- en raketverdediging’ (Kamerstuk 27830-426)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Jaarverslag Defensiematerieelbegrotingsfonds 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Jaarverslag Ministerie van Defensie 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Slotwet Ministerie van Defensie 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Slotwet Defensiematerieelbegrotingsfonds 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Defensie

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Defensiematerieelbegrotingsfonds

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Ontwikkelingen op personeelsgebied Defensie

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Voorstel van wet van de leden Diederik van Dijk, Erkens, Boswijk, Dassen, Kahraman, Tuinman, Paternotte, Eerdmans en Ceder houdende vaststelling van regels inzake het voldoen aan verplichtingen voor de defensie van het Koninkrijk alsmede (financiële) afspraken binnen de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) en andere bondgenootschappen (Wet financiële defensieverplichtingen)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Beantwoording vragen commissie over de reactie op de initiatiefnota van de leden Boswijk en Tuinman over het structureel verhogen van de Europese munitieproductie (Kamerstuk 36494-4)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Beantwoording vragen commissie over Uitkomst verwervingsvoorbereidingsfase vervanging onderzeebootcapaciteit (Kamerstuk 34225-52)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Project Precision Guided Rockets Korps Mariniers

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Woo-besluit inzake wervingscampagnes Defensie in relatie tot Russische banden

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Update Nationaal Plan NAVO

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Voortgangsrapportage over de Nederlandse bijdrage aan EUFOR Althea in Bosnië en Herzegovina

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Voortgangsrapportage over de bredere veiligheidsinzet in Irak

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Stand van Defensie voorjaar 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Jaarbericht en jaarverslagen toezichthouders van Defensie 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Jaarlijkse voortgangsrapportage overige missiebijdragen 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Defensie Projectenoverzicht 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Jaarverslag 2023 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Beleidsreactie op de jaarrapportage IGK 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Jaarverslag Integriteit Defensie 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Voortgangsrapportage Nederlandse inzet oostflank NAVO 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Aanvullende bestelling munitievoorraden voorjaar 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Rehabilitatie drie mariniers in Pakisaji-zaak

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  A-brief project Verbetering Zelfbeschermingssystemen Helikopters

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  B-brief Foxtrot bouwblok Platform IT infrastructuur

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Voortgang Uitvoeringsagenda Innovatie & Onderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Voorstel spreektijden notaoverleg Vervanging onderzeebotencapaciteit

  Besluit: de commissie stemt in met de voorgestelde spreektijden (eertse en tweede termijn gezamenlijk).
  PVV: 16 minuten; GL-PvdA: 14 minuten; VVD: 14 minuten; NSC: 14 minuten;
  D66: 12 minuten; BBB: 12 minuten; CDA: 11 minuten; SP: 11 minuten; FvD: 9
  minuten; Denk: 9 minuten; SGP: 9 minuten; CU: 9 minuten; PvdD: 9
  minuten; Volt: 9 minuten; JA21: 9 minuten.
 35. 35

  Brief van het lid Diederik van Dijk c.s. inzake mede verdediging van het initiatiefwetsvoorstel van rijkswet

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Extern onderzoek Europese veiligheidsarchitectuur

  Besluit: de commissie stemt in met de ter vergadering voorgestelde volgorde van de te benaderen wetenschappers.
 37. 37

  Werkzaamheden van de commissie

  • ma 03-06-2024 13.00 - 18.00    Notaoverleg Vervanging Onderzeebotencapaciteit
  • di 04-06-2024 16.30 - 19.30      Commissiedebat NAVO
  • wo 12-06-2024 13.00 - 15.00    Commissiedebat MIVD en Cyber 
  • wo 12-06-2024 14.00 - 14.00    Inbreng schriftelijk overleg Jaarverslag en Slotwet 2023
  • wo 12-06-2024 15.45 - 18.45    Rondetafelgesprek Knelpunten in de opschaling Defensie-industrie (gewijzigde eindtijd)
  • do 13-06-2024 09.30 - 10.30     Gesprek Veteranen ombudsman
  • do 13-06-2024 10.45 - 11.15     Procedurevergadering 
  • do 13-06-2024 14.30 - 19.30     Commissiedebat Personeel/Materieel (gewijzigde eindtijd)
  • wo 19-06-2024 14.00 - 18.00    Commissiedebat Ruimte voor Defensie
  • ma 24-06-2024 11.00 - 15.00    Notaoverleg Veteranen
  • wo 26-06-2024 14.00 - 17.00    Masterclass 'Innovatie voor een veilig Nederland' TNO, Marin, NLR Besluit: uitstellen tot 4 september 2024, 14.00 uur - 17.00 uur
  • do 27-06-2024 10.45 - 11.15     Procedurevergadering
  • za 29-06-2024 09.00 - 15.00     Veteranendag
   • (Zomerreces)
  • do 05-09-2024 10.45 - 11.15     Procedurevergadering
  • do 05-09-2024 11.15 - 12.00     Gesprek Middelbare Defensievorming
  • ma 09-09-2024 13.00 - 17.00    Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Stoffer over Europese en internationale defensiesamenwerking
  • do 19-09-2024 10.45 - 11.15     Procedurevergadering
  • do 03-10-2024 10.45 - 11.15     Procedurevergadering
  • do 17-10-2024 10.45 - 11.15     Procedurevergadering
  • do 07-11-2024 10.45 - 11.15     Procedurevergadering
  • do 07-11-2024 11.15 - 12.00     Gesprek Middelbare Defensie Vorming
  • do 21-11-2024 10.45 - 11.15     Procedurevergadering
  • do 05-12-2024 10.45 - 11.15     Procedurevergadering
  • do 19-12-2024 10.45 - 11.15     Procedurevergadering
  • meireces 2025                          Werkbezoek Bosnië

  Ongeplande activiteiten van de commissie
  • Technische briefing Noordzee infrastructuur (inplannen na ontvangst voortgangsstrategie ter bescherming Noordzee-infrastructuur) 
  • Initiatiefnota van de leden Boswijk en Tuinman over het structureel verhogen van de Europese munitieproductie
  • Commissiedebat Voortgang en evaluatie missies
    
  Ongeplande plenaire activiteiten
  • Tweeminutendebat Strategie ter bescherming van Noordzee-infrastructuur (CD 25/5/2023) - (Krul)
  • Tweeminutendebat Veiligheid en integriteit (CD 24/4/2024) - (Pool)
  • Dertigledendebat over het bericht dat de samenleving zich moet voorbereiden op onverwachte scenario's - (Dassen)
  • Dertigledendebat EDIS - (Dassen; alleen met minister EZK)