Plenaire zaal

Agenda van 27 mei 2024

TV Gids

0:00
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

Dure geneesmiddelen

- uur
Hoorzitting
vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Initiatiefnota van de leden Ellian en Bikker over de aanpak van antisemitisme – de volgende stap (36272)

- uur
Notaoverleg
vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Wijzigingswet financiële markten 2024

- uur
Wetgevingsoverleg
vaste commissie voor Financiën

Ruimte voor Defensie

Meer ruimte voor Defensie staat centraal in het debat van de commissie voor Defensie op woensdag 19 juni...

Rondetafelgesprek over explosies

Het aantal explosies is in het afgelopen jaar toegenomen. Naar aanleiding daarvan spreekt de commissie voor Justitie en...