Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

30 mei 2024
12:30 - 13:15 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Buitenlandse Zaken
Herziene agenda en brievenlijst i.v.m. toevoeging agendapunten*

Bijlagen

Deelnemers

 • R.P. Brekelmans (VVD)
 • J.M. Paternotte (D66)
 • D. Ram (PVV)
 • C.C.J. Veldkamp (NSC)
 • K.P. Piri (GroenLinks-PvdA)
 • D.G. Boswijk (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Commissie regeling van werkzaamheden d.d. 30 mei 2024

  Er zijn geen verzoeken aangemeld.
 2. 2

  Brievenlijst (organisaties)

 3. 3

  Brievenlijst (particulieren)

 4. 4

  Geplande activiteiten commissie

  wo 05-06-2024 Dag van de publieke dienstverlening/Geen activiteiten plannen
  do 06-06-2024 Europese Parlementsverkiezingen/Geen activiteiten plannen
  di 11-06-2024 17.30-19.00 Technische briefing Artikel 100-procedure (besloten) 

  do 13-06-2024 11.30-12.30 Technische briefing Iran (besloten) 
  do 13-06-2024 12:30-13:15 Procedurevergadering
  ma 17-06-2024 14:00-18:00 Notaoverleg Mensenrechtenbeleid
  do 20-06-2024 13:30-16:30 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken d.d. 24 juni 2024
  wo 26-06-2024 16.00-18.00 Commissiedebat MH17 

  do 27-06-2024 12:30-13:15 Procedurevergadering
  do 27-06-2024 13:00-16:00 Commissiedebat Sancties > Plannen na het zomerreces
  do 04-07-2024 12:30-13:15 Procedurevergadering
  do 04-07-2024 15:00-17:00 Commissiedebat NAVO 
  Zomerreces 5 juli t/m 2 september 2024
  IPC GBVB Boedapest 9-10 september 2024
  do 12-09-2024 10:00-12:00 Commissiedebat AVVN > Besluit: debat combineren met CD RBZ en verlengen naar 4 uur.


  Nog te plannen commissiedebatten:
  • Commissiedebat China > Besluit: plannen na het zomerreces
  • Commissiedebat Consulaire Zaken (oktober 2024)
  • Commissiedebat OVSE (november 2024)
  • Commissiedebat G20 (oktober/november 2024) > Besluit: Vragen om een brief over de inspanningen van Nederland in de G20, na ommekomst waarvan de commissie desgewenst zal besluiten om een schriftelijk overleg of commissiedebat te houden 
  • Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Paulusma over toegang tot abortus is een mensenrecht

  Nog te plannen activiteiten
  • Rondetafelgesprek over de mogelijkheden en uitdagingen rondom bevroren Russische tegoeden 
  • Technische briefing over de Europese Vredesfaciliteit
  • Besloten technische briefing over het non-paper EU-sanctieraamwerk voor de aanpak van ernstige corruptie en het krachtenveld in Brussel 
  • Gesprek met dhr. Reza Pahlavi (Iraans oppositielid) 
  • Rondetafelgesprek over de uitvoering van sanctiewetgeving 
  • Gesprek Belarus Coordination Council 
  • Technische briefing door IOB over IOB-evaluatie Nederlands beleid stabiliteit, veiligheid en rechtsorde in enkele van de meest fragiele contexten (na het zomerreces)
  • Besloten technische briefing over China (voorafgaand aan het commissiedebat China)
  • Hoorzitting met kandidaatbewindsperso(o)n(en)

  Overzicht (nog te plannen) plenaire activiteiten op het terrein van Buitenlandse Zaken (stand van zaken per 27 mei 2024)
  • Dertigledendebat over het bericht dat de aanklager van het Internationaal Strafhof arrestatiebevelen wil uitvaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu en drie leiders van Hamas (aangevraagd tijdens de RvW van 21 mei 2024, Piri) (minister BuZa)
  • Dertigledendebat over de vredesconferentie in Zwitserland over de oorlog in Oekraïne (aangevraagd tijdens de RvW van 16 april 2024, Tuinman) (minister BuZa)
  • Dertigledendebat over de export van landbouwgerelateerde producten naar Rusland (aangevraagd tijdens de RvW van 26 maart 2024, Teunissen) (minister BuZa)
  • Dertigledendebat over het bericht dat de Israëlische regering 800 hectare land in de Westelijke Jordaanoever wil annexeren (aangevraagd tijdens de RvW van 26 maart 2024, Van Baarle) (minister BuZa)
  • Dertigledendebat over sancties en het ontwijken daarvan (aangevraagd tijdens de RvW van 19 maart 2024, Paternotte) (minister BuZa, minister voor BuHa-OS)
  • Goedkeuring van het op 2 december 2004 te New York tot stand gekomen Verdrag van de Verenigde Naties inzake de immuniteit van rechtsmacht van staten en hun eigendommen (Trb. 2010, 272) (360270-(R2160)) + Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering BES in verband met het op 2 december 2004 te New York tot stand gekomen Verdrag van de Verenigde Naties inzake de immuniteit van rechtsmacht van staten en hun eigendommen (Uitvoeringswet VN-Verdrag staatsimmuniteit) (36028) (re- dupliek)
 5. 5

  Spreektijden notaoverleg Mensenrechtenbeleid d.d. 17 juni 2024

  Voor een notaoverleg worden de spreektijden naar fractiegrootte verdeeld. Deze verdeling is afhankelijk van de duur van het notaoverleg.
  Besluit: De commissie stemt in met de verdeling van de spreektijden (voor eerste en tweede termijn).

  PVV: 7/4 minuten
  GroenLinks-PvdA/VVD/NSC/D66/BBB: 6/3 minuten
  Overige fracties: 4/2 minuten
 6. 6

  Aanbod ministerie van Buitenlandse Zaken voor een besloten technische briefing over sancties, voorafgaand aan het commissiedebat over sancties

  Besluit: De commissie besluit een besloten technische briefing over sancties na het zomerreces te plannen.


   
 7. 7

  Jaarverslag 2023 Homogene Groep Internationale Samenwerking

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Beantwoording vragen commissie over aanvullende humanitaire hulp aan Gaza via nieuwe airdrops (Kamerstuk 23432-515)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Rapportage 2023 – Internationale Mensenrechtenprocedures

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Situatie in Rafah

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Toestemming voor deelname aan een technische briefing over IS-strijders in Noordoost-Syrië

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken van 27 mei 2024 en de informele NAVO ministeriële van 30 en 31 mei 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Openstaande schriftelijke verzoeken aan bewindspersonen

  1. 2024Z09038 Aan de Algemene Rekenkamer - Feitelijke vragen over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 23-05-2024
  2. 2024Z09041 Aan minister BuZa - reactie vragen inbreng feitelijke vragen Slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken 2023 23-05-2024
  3. 2024Z09037 Aan minister BuZa - reactie vragen Inbreng feitelijke vragen rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken 23-05-2024
  4. 2024Z09039 Aan minister BuZa-reactie vragen Inbreng feitelijke vragen Jaarverslag 2023 Homogene Groep Internationale Samenwerking 23-05-2024
  5. 2024Z08739 Aan minister BuZa-reactie vragen inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat an het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) 17-05-2024
  6. 2024Z08736 Aan minister BuZa- reactie inbreng feitelijke vragen Mensenrechtenrapportage 2023 15-05-2024
  7. 2024Z05951 Aan minister Buza - verzoek om een brief over sancties 27-03-2024
  8. 2024Z03225 Rappel n.a.v. toezegging minister van BuZa om een brief waarin de minister toe zegt de Kamer uiterlijk eind februari te informeren over de uitkomsten van het onderzoek naar de positie van ambassadebewakers en EUPOL-bewakers en tolken 29-02-2024
  9. 2024Z00501 Aan minister Buza - reactie vragen op de feitelijke vragen over de Kabinetsreactie op de initiatiefnota van het lid Paulusma over toegang tot abortus is een mensenrecht 17-01-2024
 14. 14

  Verslag van de 148e zitting van de parlementaire assemblee van de Interparlementaire Unie

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verslag van de plenaire zitting 2024 (tweede deel) van de parlementaire assemblee van de Raad van Europa

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Voorbereiding besloten technische briefing Artikel 100-procedure d.d. 11 juni 2024 (mondeling)

  Besluit: De commissie stemt in met de voorgestelde opzet van de technische briefing.
 17. 17

  Extern onderzoek Europese veiligheidsarchitectuur (mondeling)

  De voorgestelde wetenschapper zal worden gevraagd om het extern onderzoek inzake de Europese veiligheidsarchitectuur uit te voeren.
 18. 18

  Gesprek met Clingendael/HCSS over werk van de denktanks (mondeling)

  Er zal een nieuw gesprek worden ingepland met Clingendael en HCSS in september. 
 19. 19

  Verzoek Veldkamp (NSC) voor het organiseren van een technische briefing met de VN Senior Coördinator voor Humanitaire Hulp en Wederopbouw van Gaza, mevrouw Kaag, en de Speciaal Humanitair Gezant voor Gaza, mevrouw Marjanne de Kwaasteniet.

  Besluit: Technische briefing inplannen en hierbij ook de commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking uitnodigen.