Commissiedebat : Financiële markten

De vergadering is geweest

30 mei 2024
14:00 - 17:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Financiën
Leden die wensen deel te nemen aan het commissiedebat wordt verzocht zich aan te melden via het tabblad deelnemers op de activiteit in Parlis

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • S.P.R.A. van Weyenberg
  minister van Financiën

Deelnemers

 • I. (Inge) van Dijk (CDA)
 • J.H. de Vree (PVV)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks-PvdA)
 • H. Vermeer (BBB)
 • D.A. Ergin (DENK)

Agendapunten

 1. 1

  *Indicatieve spreektijd per fractie 4 minuten*

 2. 2

  Jaarrapportage 2022 van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Speculatieve handel in landbouwgrond

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  FinTech-onderzoek 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Verslag Financieel Stabiliteitscomité van 13 juli 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verslag van het schriftelijk overleg over het Fiche: Verordening en richtlijnen wijziging Europees crisisraamwerk voor banken (CMDI review)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Fiche: Verordening en richtlijnen wijziging Europees crisisraamwerk voor banken (CMDI review)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op verzoek commissie over de publicatie ‘Beleidsbeoordeling Nederlandse banken 19e update’ van de Eerlijke Bankwijzer

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Onderzoeksrapporten over financieel advies

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Publicatie Actieplan Consumentenkeuzes

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Aanpassing kostenkader AFM 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Verslag van het schriftelijk overleg over het Fiche: Herziene richtlijn en verordening betaaldiensten (PSD3 en PSR)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Verslag van het schriftelijk overleg over Fiche: Verordening raamwerk delen financiële klantdata

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Beleidsopties bij langdurig achterblijvende spaarrentes

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verslag van het schriftelijk overleg over het Fiche: Pakket retail beleggen

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Verslag Financieel Stabiliteitscomité 1 december 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Voortgang Beleidsagenda voor duurzame financiering

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Onderzoek DNB naar sanctiescreeningsystemen

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Rapport beleidsrichtingen voor een weerbare bankensector

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Beleidscyclus vitaal

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Verslag Financieel Stabiliteitscomité 15 maart 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Uitbetaling Schadeloosstelling vanwege de onteigening van SNS REAAL en SNS Bank

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Voorgenomen uitoefening lidstaatoptie verordening kapitaalvereisten (CRR3)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Kabinetsappreciatie rapport 'beleidsrichtingen voor een weerbare bankensector'

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Stand van zaken Solvency II en IRRD en nadere verkenning werkbare condities en wenselijkheid verzekeringsgarantiestelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Ongewenste beïnvloeding van (jongere) consumenten bij het maken van financiële keuzes

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Opvolging evaluatierapport "Collectief schadeherstel: kan het sneller en slimmer"

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Appreciatie evaluatierapport College Deskundigheid Financiële Dienstverlening

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Wetgevingsbrieven AFM en DNB 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Voornemen tot aanpassing Kostenkader DNB 2025-2028

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Voornemen tot vaststelling Kostenkader AFM 2025-2028

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Toezeggingen Commissiedebat over het conceptwetsvoorstel Wet werkelijk rendement box 3 van 18 april 2024

  Te behandelen:

  Loading data