Plenair debat : Voorstel van wet van het lid Van Houwelingen betreffende het houden van een raadplegend referendum over het Nederlandse lidmaatschap van de Europese Unie (Wet raadplegend referendum Nederlands EU-lidmaatschap) (36346) (antwoord 1e termijn + rest)

De vergadering is geweest

30 mei 2024
20:40 - 22:41 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Wet raadplegend referendum Nederlands EU-lidmaatschap (36346)

    Loading data