Commissiedebat : Hulp- en geneesmiddelenbeleid

De vergadering moet nog plaatsvinden

30 mei 2024
10:00 - 14:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bewindsperso(o)n(en)

 • P.A. Dijkstra
  minister voor Medische Zorg

Agendapunten

 1. 1

  Hulpmiddelenbeleid

 2. 2

  Beschikbaarheid medische hulpmiddelen en In-vitro diagnostica

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op het verzoek van het lid Agema, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 6 september 2022, over tekorten aan medische materialen in ziekenhuizen, verpleeghuizen en de thuiszorg

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Onderzoeken leveringszekerheid medische producten en beleid 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie Gezondheidsraadadvies 'Verduurzaming van hulpmiddelen in de zorg'

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Beschikbaarheid medische producten

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek commissie over de brief inzake vergoeding van psychosociale hulphond via UWV, zorgverzekeraar of gemeente

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Geneesmiddelenbeleid

 9. 9

  Reactie op verzoek commissie over Vereniging Afbouwmedicatie m.b.t. concept Multidisciplinair Document Overige Antidepressiva (MDOA)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Prijsonderhandelingen Trodelvy

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Voortgang financiële arrangementen geneesmiddelen 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Verslag van een schriftelijk overleg over de voortgang medicinale cannabisbeleid (Kamerstuk 29477-802)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Beneluxa onderhandeling Libmeldy

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Sluiskandidaten tweede helft 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Voortgang medicinale cannabisbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Afstel GVS-modernisering

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op verzoek commissie inzake de petitie 'Red levens, vernietig geen bruikbare medicijnen'

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op verzoek commissie over de brandbrief ALS patiëntenvereniging m.b.t. moties over geneesmiddelenbeleid ALS-patiënten

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op verzoek commissie op het bericht: ‘1 op de 6 gebruikers van medicijnen heeft daarover geen contact met zorgverlener

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op verzoek commissie over de petitie van Hoofdpijnnet met ervaringsverhalen van migraine- en hoofdpijnpatiënten

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Therapeutische toepassing van psychedelica

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Ex post evaluatie geneesmiddelenvisie

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Naar een toekomstbestendig stelsel voor de vergoeding van nieuwe dure geneesmiddelen uit het basispakket

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Voortgang beschikbaarheid medische producten

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Afschrift reactie van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) over de indeling van bepaalde zelfzorggeneesmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Afschrift brief aan de Europese Commissie ten behoeve van draagvlak voor heruitgifte van geneesmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Prijsonderhandelingen over het geneesmiddel Minjuvi

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Verslag van een schriftelijk overleg over afstel GVS-modernisering (Kamerstuk 29477-832)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 29. 29

  Bloedvoorziening

 30. 30

  Voornemen Stichting Sanquin Bloedvoorziening tot verkoop van dochteronderneming Sanquin Reagens BV

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Advies Gezondheidsraad rond testen bloeddonaties

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Reactie op verzoek commissie op het artikel in het Financieel Dagblad 'Gilde koopt testbedrijf bloedbank Sanquin'

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Verruiming leverancierskrediet Sanquin - Prothya

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Verslag van een schriftelijk overleg over de actualiteitenbrief bloedvoorziening 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 35. 35

  Reactie op de motie van het lid Tielen c.s. over standaard uiteenzetten hoe strategische onafhankelijkheid geborgd wordt bij de verkoop van deelnemingen (Kamerstuk 34951-13)

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Onderzoeksrapport ‘Kwalitatieve verdieping analyse hiaten geneesmiddelenontwikkeling’

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Voortgangsrapportage voorwaardelijke toelating weesgeneesmiddelen, conditionals en exceptionals, verlenging ataluren en beëindiging VT/opname basispakket NTRK remmers

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Beleidswijziging voorwaardelijke toelating van geneesmiddelen tot het basispakket van de zorgverzekering

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Bestendigen PrEP-zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Donorselectiebeleid MSM (mannen die seks hebben gehad met een andere man)

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Fiche: Commissiemededeling aanpak medicijntekorten in de EU

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Sluiskandidaten eerste helft 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Samenwerking Nederland - India

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Reactie op verzoek commissie inzake de opzet van de periodieke rapportage geneesmiddelen medische technologie en lichaamsmateriaal

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Verslag van een schriftelijk overleg over therapeutische toepassing van psychedelica (Kamerstuk 29477-840)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 46. 46

  Donorvragenlijst van Stichting Sanquin Bloedvoorziening

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Update doorlooptijden geneesmiddelen en routes tot pakkettoelating

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Extramurale farmaceutische zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Visie op geneesmiddeleninformatie voor zorgverleners

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Verslag van een schriftelijk overleg Naar een toekomstbestendig stelsel voor de vergoeding van nieuwe dure geneesmiddelen uit het basispakket (Kamerstuk 29477-838)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 51. 51

  Update verkoop Intravacc B.V.

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Monitor pakketmaatregel vitamine D

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Voortgang beschikbaarheid medische producten

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Reactie op de Nederlandse Kanker Agenda

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Stimuleren innovatieve geneesmiddelenontwikkeling

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Stand van zaken afbouwmedicatie antidepressiva januari 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Analyse early access programma’s voor geneesmiddelen in andere landen

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Vergoeding Libmeldy per 19 januari 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Continuering sluisplaatsing Tecartus

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Reactie op de motie van het lid Claassen over een centraal nooddepot voor schaarse generieke medicatie (Kamerstuk 29477-879)

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Voortgang pakketbeheer van dure geneesmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Uitfasering PFAS in medische producten

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de brief aan de patiëntenvereniging ‘Spierziekten Nederland’ over het verzoek tot brede beschikbaarheid van het geneesmiddel Evrysdi (risdiplam) tegen de spierziekte spinale musculaire atrofie (SMA)

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  PALLAS-project: stand van zaken medische isotopen en aanbieding basisrapportage nieuwbouwprogramma

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Stand van zaken bloedvoorziening

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Eindrapport medicatie-gebruik bij ouderen

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Sluiskandidaten tweede helft 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Verkoop en overdracht aandelen Intravacc B.V. aan FDI Biosciences B.V.

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Reactie op verzoek commissie over de prijsonderhandelingen over het medicijn Kaftrio

  Te behandelen:

  Loading data