Commissiedebat : Hulp- en geneesmiddelenbeleid

De vergadering moet nog plaatsvinden

30 mei 2024
10:00 - 14:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bewindsperso(o)n(en)

 • P.A. Dijkstra
  minister voor Medische Zorg

Agendapunten

 1. 1

  Hulpmiddelenbeleid

 2. 2

  Beschikbaarheid medische hulpmiddelen en In-vitro diagnostica

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op het verzoek van het lid Agema, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 6 september 2022, over tekorten aan medische materialen in ziekenhuizen, verpleeghuizen en de thuiszorg

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Onderzoeken leveringszekerheid medische producten en beleid 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie Gezondheidsraadadvies 'Verduurzaming van hulpmiddelen in de zorg'

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Beschikbaarheid medische producten

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek commissie over de brief inzake vergoeding van psychosociale hulphond via UWV, zorgverzekeraar of gemeente

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Geneesmiddelenbeleid

 9. 9

  Reactie op verzoek commissie over Vereniging Afbouwmedicatie m.b.t. concept Multidisciplinair Document Overige Antidepressiva (MDOA)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Prijsonderhandelingen Trodelvy

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Voortgang financiële arrangementen geneesmiddelen 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Verslag van een schriftelijk overleg over de voortgang medicinale cannabisbeleid (Kamerstuk 29477-802)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Beneluxa onderhandeling Libmeldy

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Sluiskandidaten tweede helft 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Voortgang medicinale cannabisbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Afstel GVS-modernisering

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op verzoek commissie inzake de petitie 'Red levens, vernietig geen bruikbare medicijnen'

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op verzoek commissie over de brandbrief ALS patiëntenvereniging m.b.t. moties over geneesmiddelenbeleid ALS-patiënten

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op verzoek commissie op het bericht: ‘1 op de 6 gebruikers van medicijnen heeft daarover geen contact met zorgverlener

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op verzoek commissie over de petitie van Hoofdpijnnet met ervaringsverhalen van migraine- en hoofdpijnpatiënten

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Therapeutische toepassing van psychedelica

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Ex post evaluatie geneesmiddelenvisie

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Naar een toekomstbestendig stelsel voor de vergoeding van nieuwe dure geneesmiddelen uit het basispakket

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Voortgang beschikbaarheid medische producten

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Afschrift reactie van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) over de indeling van bepaalde zelfzorggeneesmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Afschrift brief aan de Europese Commissie ten behoeve van draagvlak voor heruitgifte van geneesmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Prijsonderhandelingen over het geneesmiddel Minjuvi

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Verslag van een schriftelijk overleg over afstel GVS-modernisering (Kamerstuk 29477-832)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 29. 29

  Bloedvoorziening

 30. 30

  Voornemen Stichting Sanquin Bloedvoorziening tot verkoop van dochteronderneming Sanquin Reagens BV

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Advies Gezondheidsraad rond testen bloeddonaties

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Reactie op verzoek commissie op het artikel in het Financieel Dagblad 'Gilde koopt testbedrijf bloedbank Sanquin'

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Verruiming leverancierskrediet Sanquin - Prothya

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Verslag van een schriftelijk overleg over de actualiteitenbrief bloedvoorziening 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 35. 35

  Reactie op de motie van het lid Tielen c.s. over standaard uiteenzetten hoe strategische onafhankelijkheid geborgd wordt bij de verkoop van deelnemingen (Kamerstuk 34951-13)

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Onderzoeksrapport ‘Kwalitatieve verdieping analyse hiaten geneesmiddelenontwikkeling’

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Voortgangsrapportage voorwaardelijke toelating weesgeneesmiddelen, conditionals en exceptionals, verlenging ataluren en beëindiging VT/opname basispakket NTRK remmers

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Beleidswijziging voorwaardelijke toelating van geneesmiddelen tot het basispakket van de zorgverzekering

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Bestendigen PrEP-zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Donorselectiebeleid MSM (mannen die seks hebben gehad met een andere man)

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Fiche: Commissiemededeling aanpak medicijntekorten in de EU

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Sluiskandidaten eerste helft 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Samenwerking Nederland - India

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Reactie op verzoek commissie inzake de opzet van de periodieke rapportage geneesmiddelen medische technologie en lichaamsmateriaal

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Verslag van een schriftelijk overleg over therapeutische toepassing van psychedelica (Kamerstuk 29477-840)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 46. 46

  Donorvragenlijst van Stichting Sanquin Bloedvoorziening

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Update doorlooptijden geneesmiddelen en routes tot pakkettoelating

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Extramurale farmaceutische zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Visie op geneesmiddeleninformatie voor zorgverleners

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Verslag van een schriftelijk overleg Naar een toekomstbestendig stelsel voor de vergoeding van nieuwe dure geneesmiddelen uit het basispakket (Kamerstuk 29477-838)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 51. 51

  Update verkoop Intravacc B.V.

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Monitor pakketmaatregel vitamine D

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Voortgang beschikbaarheid medische producten

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Reactie op de Nederlandse Kanker Agenda

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Stimuleren innovatieve geneesmiddelenontwikkeling

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Stand van zaken afbouwmedicatie antidepressiva januari 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Analyse early access programma’s voor geneesmiddelen in andere landen

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Vergoeding Libmeldy per 19 januari 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Continuering sluisplaatsing Tecartus

  Te behandelen:

  Loading data