Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

30 mei 2024
13:30 - 14:15 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J. Thijssen (GroenLinks-PvdA)
 • D. Ram (PVV)
 • D.H. Hirsch (GroenLinks-PvdA)
 • R.J. Kamminga (VVD)
 • F.A. Zeedijk (NSC)
 • I. Kahraman (NSC)

Agendapunten

 1. 1

  Definitieve regeling van werkzaamheden d.d. 30 mei 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst organisaties

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Brievenlijst particulieren

  Geen brieven ontvangen. 
 4. 4

  Geplande activiteiten commissie

  • di 11-06-2024 13.30 - 13.45 Petitie The Hunger Project, mede namens meerdere organisaties, "Voorbij de Borrelpraat. Feiten en fabels over ontwikkelingssamenwerking" (nieuw ingepland)
  • di 11-06-2024 16.30 - 17.30 Gesprek Deputy High Commissioner UNHCR
  • wo 12-06-2024 10.00 - 11.00 Technische briefing Algemene Rekenkamer verantwoordingsonderzoek BuHa-OS 2023
  • do 13-06-2024 13.30 - 14.15 Procedurevergadering
  • di 18-06-2024 13:30- 13:45 Petitie Power of Voices-partners uit West-Afrika - 'Call from West Africa: join us in our fight against climate change' (nieuw ingepland)
  • wo 19-06-2024 10.30 - 13.30 Commissiedebat Humanitaire Hulp (verlengd met 30 minuten)
  • wo 19-06-2024 18:00 - 19:00 Gesprek humanitaire situatie in Gaza (nieuw ingepland)
  • do 20-06-2024 09.00 - 10.00 Ontbijtbijeenkomst Parlement en Wetenschap Voedselzekerheid (nieuw ingepland)
  • do 20-06-2024 12.00 - 13.00 Technische briefing Steun aan activisten
  • do 20-06-2024 16.30 - 18.30 Hoorzitting Rol van UNRWA in Gaza (nieuw ingepland)
  • di 25-06-2024 17.00 - 18.00 Technische briefing IOB rapport Nederlandse steun aan opvang van vluchtelingen in de Syrië regio
  • do 27-06-2024 13.30 - 14.15 Procedurevergadering
  • do 27-06-2024 14.30 - 17.30 Wetgevingsoverleg Jaarverantwoording 2023
  • vr 03-07-2024 10.00 - 12.30 Rondetafelgesprek humanitaire hulp Oekraïne
  • do 04-07-2024 13.30 - 14.15 Procedurevergadering
  Zomerreces: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september
  • wo 11-09-2024 13.00 -14.00 Technische briefing Bilaterale migratiepartnerschappen
 5. 5

  Ongeplande activiteiten commissie

  • Notaoverleg initiatiefnota gelijk speelveld bij exportvergunningen voor de Europese defensie-industrie
  • Gesprek Bedrijfsleven over nota van wijziging initiatiefwet Verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen
  • Technische briefing EU-handelsverdragen
  • Rondetafelgesprek EU-handelsverdragen
  • Expertgesprek grondoorzaken van migratie en opvang in regio
  • Gesprek met verstrekkers van humanitaire hulp in Gaza (zie agendapunt 23)
  • Gesprek over bilaterale handelsbevordering met vertegenwoordigers van het MKB
  • Rondetafelgesprek over het handelsbevorderingsinstrumentarium met wetenschappers
  • Technische briefing over de 14 combinatielanden door ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken
  • Technische briefing over onderzoek en evaluaties rond de transitie van hulp naar handel en lopende onderzoeken door de IOB
  • Rondetafelgesprek coherentie ontwikkelingssamenwerking en handelsbeleid
  • Vertoning documentaire "Esther and the Law" (na het zomerreces)
 6. 6

  Nog te plannen plenaire activiteiten

  • 5. Dertigledendebat over de gerechtelijke uitspraak over de uitvoer naar Israël van onderdelen voor F-35 (Van Baarle) (minister BuHa-OS)
  • 20. Dertigledendebat over sancties en het ontwijken daarvan (Paternotte)(minister BuZa, minister BuHa-OS)
  • 24. Dertligledendebat over de besluitvorming rondom de toekenning van pubieke exportkredietverzekeringen (Hirsch) (minister BuHa-OS, stas FIN)
  • Tweeminutendebat Mondiale Gezondheidsstrategie (CD 4-4)
 7. 7

  Verzoek Woord en Daad, namens Benkadi - Power of Voices-partners uit West-Afrika, tot aanbieding petitie 'Call from West Africa: join us in our fight against climate change' d.d. 18 juni 2024

 8. 8

  Verzoek Amnesty International voor vertoning van documentaire 'Esther and the law'

 9. 9

  Jaarverslag Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Jaarrapportage actieplan beleidscoherentie voor ontwikkeling april 2023 - maart 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Verslag van het bezoek van de minister-president en de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking aan China op 26-27 maart 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Verslag schriftelijk overleg over de reactie op verzoek commissie over de brief van de Landbouwcoalitie voor Rechtvaardige Handel over 'Visie Landbouwcoalitie voor Rechtvaardige Handel op rechtvaardig handels- en landbouwbeleid' (Kamerstuk 36180-95)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Publicatie OESO rapport Towards Demystifying ‘Trade Dependencies’

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Moties en toezegging over de impact van Nederlandse voedselexport op boeren in derde landen en fragiele regio’s

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Toestemming voor deelname aan een technische briefing over Handelsbevorderingsbeleid en instrumenten

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 7 mei 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken Handel van 30 mei 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Voorbereiding hoorzitting kandidaat-bewindspersonen

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Openstaande verzoeken bewindspersonen

  1. 2024Z08902 Aan min. BuHa-OS- Inbreng feitelijke vragen Jaarverslag Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2023 23-05-2024
  2. 2024Z08900 Aan min BuHa-OS-  Inbreng feitelijke vragen Rapport Algemene Rekenkamer Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij BuHa-OS 23-05-2024
  3. 2024Z08898 Aan min. BuHa-OS - Inbreng feitelijke vragen over Slotwet 2023 BuHa-OS 23-05-2024
  4. 2024Z08905 Aan ARK - Inbreng feitelijke vragen verantwoordingsonderzoek BuHa-OS 2023 23-05-2024
  5. 2024Z08462 Aan min. BuHa-OS - verzoek toestemming technische briefing bilaterale migratiepartnerschappen 17-05-2024
  6. 2024Z08536 Aan min BuHa-OS - inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) 17-05-2024
  7. 2024Z07576 Aan min. BuHa-OS - uitvoering motie Hirsch c.s. over onderzoeken hoe meer klimaatfinanciering ten goede kan komen aan lokale maatschappelijke organisaties en boerenorganisaties 26-04-2024 -->Besluit: rappel sturen 
  8. 2024Z04308 Aan min. BuHa-OS- Reactie vragen op brief de Correspondent m.b.t. de situatie van hulporganisaties in Gaza 14-03-2024
 22. 22

  Voorstel invulling gesprek met verstrekkers humanitaire hulp Gaza

 23. 23

  Voorstel voorbereidingsgroep invulling hoorzitting UNRWA

 24. 24

  Voorstel voorbereidingsgroep invulling rondetafelgesprek Noodhulp Oekraïne