Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

30 mei 2024
11:30 - 12:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Europese Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  L. Bromet (GroenLinks-PvdA)
 • E. (Emiel) van Dijk (PVV)
 • K.P. Piri (GroenLinks-PvdA)
 • A.A.H. van Campen (VVD)
 • I. Kahraman (NSC)
 • J.M. Paternotte (D66)
 • G.P. Tuinman (BBB)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 30 mei 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst organisaties

 3. 3

  Kamerbrief inzake uitnodiging bijwonen dialogen in het kader van de informatiecampagne ‘Over Europa’

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Uitnodiging National Assembly of Hungary voor vergadering van voorzitters van commissies voor Europese zaken (COSAC) d.d. 28-29 juli 2024

 5. 5

  Geannoteerde agenda voor de informele Raad Algemene Zaken van 29 en 30 april 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Antwoorden op vragen commissie over de informele Raad Algemene Zaken van 29 en 30 april 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verslag van de buitengewone Europese Raad van 17 en 18 april 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Stand van zaken implementatie richtlijnen in het eerste kwartaal 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op verzoek commissie over toestemming gesprek met de Nederlandse ambassadeur in Boedapest, Hongarije

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verslag informele Raad Algemene Zaken van 29 en 30 april 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 21 mei 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Ontwikkelingen rondom de toegang van de Eerste en Tweede Kamer tot het EU Delegates Portal

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Jaarbericht 2023. Procesvertegenwoordiging Hof van Justitie van de EU

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Verslag van een werkbezoek van een delegatie van de vaste commissies voor Buitenlandse Zaken en voor Europese Zaken aan Oekraïne van 1 tot en met 2 april 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verslag van de eerste plenaire zitting 2024 van de Benelux Interparlementaire Assemblee

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Verzoek ambassadeur Hongarije in Den Haag om gesprek met commissie Europese Zaken

  Ter bespreking: tijdens een beleefdheidsbezoek van de ambassadeur van Hongarije aan de fungerend commissievoorzitter Buitenlandse Zaken heeft de ambassadeur verzocht om een gesprek met de commissie EUropese Zaken vanwege het aanstaande Hongaarse voorzitterschap van de EU en een eventueel werkbezoek van de commissie aan Hongarije.
  Besluit: De commissie besluit een gesprek te voeren met de ambassadeur van Hongarije in Den Haag.
  Besluit: De commissie besluit voortaan voorafgaand aan de wisseling van het EU-voorzitterschap ook een gesprek te voeren met de ambassadeur van het land dat het EU-voorzitterschap het volgende half jaar zal bekleden.
 17. 17

  Voorbereiding hoorzitting met kandidaat-bewindspersonen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Voorstel data procedurevergaderingen september t/m december 2024

  Voorstel procedurevergaderingen voor de periode van september t/m december 2024 van 11.30 - 12.15 uur:

  Zomerreces 2024: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2024
  Donderdag 12 september 2024
  Donderdag 3 oktober 2024
  Donderdag 24 oktober 2024

  Herfstreces 2024: vrijdag 25 oktober t/m maandag 4 november 2024
  Donderdag 14 november 2024
  Donderdag 12 december 2024

  Kerstreces 2024: vrijdag 20 december 2024 t/m maandag 13 januari 2025

  Besluit: De commissie stemt in met het inplannen van de voorgestelde data.
 19. 19

  Commissie-agenda

  Gepland:
  • 12 juni 2024: Raad Algemene Zaken Cohesiebeleid d.d. 18 juni 2024
  • 18 juni 2024: Technische briefing EU-uitbreiding en EU-hervorming 
  • 20 juni 2024: Raad Algemene Zaken d.d. 25 juni 2024
  • 27 juni 2024: Procedurevergadering

  ZOMERRECES 5 JULI T/M 2 SEPTEMBER 2024
  • 28-29 juli 2024: COSAC-voorzittersconferentie in Boedapest (Hongarije)
  • 27-29 oktober 2024: LXXII Plenaire COSAC-conferentie in Boedapest (Hongarije)
  • 10 oktober 2024: Commissiedebat Raad Algemene Zaken d.d. 15 oktober 2024
  • 14 november 2024: Commissiedebat Raad Algemene Zaken d.d. 19 november 2024
  • 21 november 2024: Commissiedebat Raad Algemene Zaken Cohesiebeleid d.d. 28 november 2024
  • 12 december 2024: Commissiedebat Raad Algemene Zaken d.d. 17 december 2024

  Ongepland:
  • Informele Europese Raad 17 juni 2024*
  • Europese Raad 27 en 28 juni 2024
  • Rondetafelgesprek EU-uitbreiding
  • Commissiedebat EU-uitbreiding
  • Commissiedebat Rechtstatelijke ontwikkelingen in de Europese Unie
  • Commissiedebat behandeling EU-hervorming
  • Werkbezoek Hongarije
  • Werkbezoek Servië en Kosovo
  • Commissiedebat Raad Algemene Zaken d.d. 24 september 2024**

  *Besluit: De commissie verzoekt de commissievoorzitter bij de plenaire regeling van werkzaamheden namens de commissie een plenair debat aan te vragen over de Informele Raad van 17 juni 2024.
  **Besluit: De commissie besluit de Raad Algemene Zaken d.d. 24 september 2024 voor te bereiden middels een schriftelijk overleg in plaats van een commissiedebat, in verband met Prinsjesdag en de Algemene Politieke Beschouwingen in de week voorafgaand aan deze Raad.
 20. 20

  BNC-fiche(s) 19 april t/m 23 mei 2024

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data