Plenaire zaal

Agenda van 23 mei 2024

TV Gids

0:00
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

Ontwikkeling en beschikbaarheid van geneesmiddelen

- uur
Rondetafelgesprek
vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Illegale content en producten op Telegram

- uur
Rondetafelgesprek
vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Procedurevergadering

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tweeminutendebat Box-3 (CD 18/4)

- uur
Plenair

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Openbare technische briefing CBS - Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals

- uur
Technische briefing
commissie voor de Rijksuitgaven

Procedurevergadering

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Koninkrijksrelaties

Nucleaire veiligheid en stralingsbescherming

- uur
Technische briefing
vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Thuiszitters en thuisonderwijs

- uur
Rondetafelgesprek
vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Rondetafelgesprek over risicoprofilering in het handhavingsbeleid

- uur
Rondetafelgesprek
vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

RTE tot aanbieding jaarverslag 2023

- uur
Gesprek
vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Inkomensbeleid en koopkracht

- uur
Technische briefing
vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ruimte voor Defensie

Meer ruimte voor Defensie staat centraal in het debat van de commissie voor Defensie op woensdag 19 juni...

Rondetafelgesprek over explosies

Het aantal explosies is in het afgelopen jaar toegenomen. Naar aanleiding daarvan spreekt de commissie voor Justitie en...