Plenair debat : Tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad d.d. 27 mei 2024 (21501-32-1644)

De vergadering is geweest

23 mei 2024
11:20 - 11:45 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Antwoorden op vragen over de geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad van 27 mei 2024 (Kamerstuk 21501-32-1644)

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data