Plenair debat : Einde middagvergadering: STEMMINGEN (over moties ingediend bij het tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad en het tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken)

De vergadering is geweest

23 mei 2024
17:50 - 17:58 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlage

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken d.d. 27 mei

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data