Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

23 mei 2024
13:15 - 13:45 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Koninkrijksrelaties
LET OP! Nieuwe datum.

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  W. Paulusma (D66)
 • J.P. van Haasen (PVV)
 • J.M. Paternotte (D66)
 • D.G.M. Ceder (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Commissie regeling van werkzaamheden d.d. 22 mei 2024

  Geen verzoeken ingediend.
 2. 2

  Brievenlijst particulieren

 3. 3

  Brievenlijst organisaties

 4. 4

  Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Voorjaarsnota 2024 en onderzoek eilandelijke taken en middelen Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Derde periodiek wetgevingsoverzicht Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Slotwet Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Jaarverslag Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij Koninkrijksrelaties en het BES-fonds

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Werkbezoek Aruba, Curaçao en Sint Maarten, van 19 tot en met 26 maart 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek commissie over het LGO-Forum van de Europese Commissie

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Overzicht bijzondere uitkeringen Caribisch Nederland 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Eindrapport beleidsdoorlichting artikel 5 van het begrotingshoofdstuk IV Koninkrijksrelaties (schuldsanering/lopende inschrijving/leningen)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op rappel van openstaande en deels voldane toezeggingen op het terrein van Koninkrijksrelaties

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verzoek van de commissie voor de Rijksuitgaven inzake invulling motie-Van Vroonhoven/Verrmeer bij de behandeling van de verantwoordingsstukken begrotingsjaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Voorbereiding hoorzitting met kandidaat-bewindspersonen

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Overzicht documenten Parlis met cie. KR als volgcommissie: 1 februari t/m 16 mei 2024

 18. 18

  Openstaande verzoeken bewindspersonen

  1. 2024Z08508 Aan stas. BZK - feitelijke vragen eerste suppletoire begroting (samenhangende met de voorjaarsnota) 16-05-2024
  2. 2023Z03441 Aan stas. BZK - Verzoek op hoogte houden vervolg Eco 24-02-2023
  3. 2022Z10093 Aan staatssecretaris BZK - Aanbieding verslag RAft KR20-05-2022
 19. 19

  Geplande activiteiten commissie

  • do 23-05-2024 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Rapport Algemene Rekenkamer Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij Koninkrijksrelaties en het BES-fonds
  • do 23-05-2024 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Jaarverslag Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2023
  • do 23-05-2024 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Slotwet Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2023
  • di 04-06-2024 19.00 - 20.00 Delegatievergadering Informeel gesprek staatssecretaris ter voorbereiding op IPKO juni 2024
  • vr 07-06-2024 t/m ma 10-06-2024 Interparlementair Koninkrijksoverleg (deelname wordt deze week per e-mail geïnventariseerd)
  • wo 12-06-2024 15.30 - 18.30 Wetgevingsoverleg Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2023
  • di 18-06-2024 17.00 - 18.30 Gesprek Kennismaking Raad van State (starttijd op verzoek van Raad van State half uur later)
  • wo 19-06-2024 13.00 - 13.30 Procedurevergadering
  • wo 03-07-2024 13.00 - 13.30 Procedurevergadering
  Zomerreces: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september
 20. 20

  Nog te plannen activiteiten:

  • Commissiedebat Sociaal Minimum Caribisch Nederland -> Besluit: CD opnieuw plannen kort na het zomerreces.
  • Verzamelcommissiedebat CAS
 21. 21

  Verzoek gesprek Eilandsraad Sint Eustatius

  Noot: De Eilandsraad van Sint Eustatius is in juni in Nederland voor een werkbezoek en zou in die periode graag een gesprek plannen met de commissie Koninkrijksrelaties, in vervolg op de gesprekken op Sint Eustatius in mei en in Den Haag in maart. 
  Besluit: Gesprek plannen in de week van 17 juni. 
 22. 22

  Verzoek Evaluatiecommissie Rft 2024 om gesprek

 23. 23

  Gesprek met Speciaal Gezant Edison Rijna in de periode 25 juni tot 2 juli 2024

  Noot: De speciaal gezant voor Caribisch Nederland voor EU-fondsen, VN-fondsen en economische betrekkingen met Latijns Amerika, dhr. Edison Rijna, is in Nederland in de periode van 25 juni tot 2 juli 2024. In die periode zou hij graag een gesprek plannen met de commissie Koninkrijksrelaties. 
  Besluit: Gesprek plannen tussen 25 juni en 2 juli 2024.