Plenair debat : Tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken d.d. 27 mei 2024 (CD 23/5)

De vergadering is geweest

23 mei 2024
17:05 - 17:30 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data