Agenda van 6 juli 2022

TV Gids

Arbeidsmarktbeleid in de zorg

- uur
Commissiedebat
vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Procedures en brieven

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Procedurevergadering Rijksuitgaven (direct aansluitend op de procedurevergadering Financiën)

- uur
Procedurevergadering
commissie voor de Rijksuitgaven

Constituerende vergadering van de Tijdelijke commissie Corona

- uur
Constituerende vergadering
tijdelijke commissie Corona

Hoofdlijnenbrief Media 2022

- uur
Commissiedebat
vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Onderwijshuisvesting en ventilatie

- uur
Rondetafelgesprek
vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Inburgering en integratie

- uur
Commissiedebat
vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering LNV

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Visserij en tuinbouw

- uur
Commissiedebat
vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Procedurevergadering VWS

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Procedurevergadering

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Digitale Zaken

Vreemdelingen- en asielbeleid (voortzetting tweede termijn)

- uur
Commissiedebat
vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Procedurevergadering Financiën

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Financiën

Procedurevergadering

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Koninkrijksrelaties

Herstel en de wederopbouw van Oekraïne

De vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking debatteert op donderdag 7 juli 2022 van 15.30 tot 18.00 uur over het herstel en de wederopbouw van Oekraïne. Het debat zal gevoerd worden met de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Liesje Schreinemacher.

Rondetafelgesprek onderwijshuisvesting en ventilatie

De commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap spreekt op woensdag 6 juli 2022 van 14:00 tot 16:45 uur met deskundigen en betrokkenen over onderwijshuisvesting en ventilatie tijdens een rondetafelgesprek.

Zelfstandigen zonder personeel

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid debatteert op donderdag 30 juni 2022 van 10.00 tot 13.00 uur over zzp. Hiervoor komen minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris Van Rij van Financiën naar de Kamer.

Datacenters in Nederland

De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat debatteert op donderdag 23 juni 2022 van 18.00 tot 23.00 uur over datacenters. Hiervoor komen minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie en minister Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat naar de Kamer.

Gesprek over sancties tegen Rusland

De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken houdt op donderdag 23 juni een rondetafelgesprek over de uitvoering van en het toezicht op sancties tegen Rusland en Russische strategische partnerschappen.

Gesprek over circulaire economie

De commissie voor Infrastructuur en Waterstaat spreekt op woensdag 15 juni van 14.00 tot 14.45 uur met Eurocommissaris Frans Timmermans. Onderwerp zijn de door hem op 30 maart gepresenteerde voorstellen uit het pakket Circulaire Economie.

Naar boven