Agenda van 7 juli 2022

TV Gids

Tweeminutendebat PGB (CD 23/6)

- uur
Plenair

Tweeminutendebat Toeslagen (CD 22/6)

- uur
Plenair

Tweeminutendebat Politie (CD 7/7)

- uur
Plenair

Politie

- uur
Commissiedebat
vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Procedurevergadering

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Herstel en Wederopbouw Oekraïne

- uur
Commissiedebat
vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

NAVO-toetredingsaanvragen van Finland en Zweden

- uur
Wetgevingsoverleg
vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Procedurevergadering

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Eurogroep/Ecofinraad

- uur
Commissiedebat
vaste commissie voor Financiën

Procedurevergadering

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Defensie

Procedurevergadering

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Europese Zaken

Herstel en de wederopbouw van Oekraïne

De vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking debatteert op donderdag 7 juli 2022 van 15.30 tot 18.00 uur over het herstel en de wederopbouw van Oekraïne. Het debat zal gevoerd worden met de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Liesje Schreinemacher.

Rondetafelgesprek onderwijshuisvesting en ventilatie

De commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap spreekt op woensdag 6 juli 2022 van 14:00 tot 16:45 uur met deskundigen en betrokkenen over onderwijshuisvesting en ventilatie tijdens een rondetafelgesprek.

Zelfstandigen zonder personeel

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid debatteert op donderdag 30 juni 2022 van 10.00 tot 13.00 uur over zzp. Hiervoor komen minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris Van Rij van Financiën naar de Kamer.

Datacenters in Nederland

De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat debatteert op donderdag 23 juni 2022 van 18.00 tot 23.00 uur over datacenters. Hiervoor komen minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie en minister Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat naar de Kamer.

Gesprek over sancties tegen Rusland

De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken houdt op donderdag 23 juni een rondetafelgesprek over de uitvoering van en het toezicht op sancties tegen Rusland en Russische strategische partnerschappen.

Gesprek over circulaire economie

De commissie voor Infrastructuur en Waterstaat spreekt op woensdag 15 juni van 14.00 tot 14.45 uur met Eurocommissaris Frans Timmermans. Onderwerp zijn de door hem op 30 maart gepresenteerde voorstellen uit het pakket Circulaire Economie.

Naar boven