Plenair debat : Tweeminutendebat Hoofdlijnen beleid Ministerie van Buitenlandse Zaken (CD 14/6)

De vergadering is geweest

6 juli 2022
10:15 - 10:45 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data