Plenair debat : Tweeminutendebat Gevangeniswezen en tbs (CD 15/6)

De vergadering is geweest

6 juli 2022
12:05 - 12:30 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data