Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

6 juli 2022
13:00 - 13:30 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  M.L.J. Paul (VVD)
 • R.J. Kamminga (VVD)
 • J. Wuite (D66)
 • K. Bouchallikh (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 06 juli 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Beantwoording vragen commissie, gesteld aan de Algemene Rekenkamer, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij Koninkrijksrelaties en het BES fonds

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  36100-IV Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de Slotwet Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2021 (Kamerstuk 36100-IV-1)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Beantwoording vragen commissie, gesteld aan de regering, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij Koninkrijksrelaties en het BES fonds (Kamerstuk 36100-IV-2)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verdeling van inkomsten en uitgaven aan Caribisch Nederland 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Jaarrapportage 2021 wederopbouw Sint Maarten, risicoreserve liquiditeitssteun en afschrift antwoordbrief aan Business Accelaration Platform Sint Maarten (Babs)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Besluitvorming Rijksministerraad 24 juni 2022 inzake salariskortingen Aruba, Curaçao en Sint Maarten

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  36120-IVVerslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Afschrift reactie op de open brief van de Stichting Federatie Zorginstellingen Curaçao inzake gezondheidssector op Curaçao

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reisverslagen, uitwerking hoofdlijnenbrief, bestuurlijke afspraken Caribisch Nederland en CN-envelop en overige thema's

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  9de Voortgangsrapportage over de bestuurlijke ingreep Sint Eustatius

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op de brief van Pro Soualiga m.b.t. een verzoek over rechtsstatelijkheid en goed bestuur

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Stafnotitie - Eerste suppletoire begroting Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2022

 16. 16

  Stafnotitie - Verantwoordingsstukken KR en BES-fonds 2021

 17. 17

  Brieven regering met volgcommissie KR 1 maart t/m 30 juni 2022

 18. 18

  Kennisagenda: Duurzame en schone economie en klimaatbeheer

 19. 19

  Openstaande verzoeken aan bewindspersonen

  1. 2022Z13958 Aan stas BZK- reactie op de brief Rainbouw Warriors Core Foundation, 08-06-2022
  2. 2022Z13961 Aan stas BZK- Rappel op toegezegde kabinetsreactie op het Ongevraagd advies van de afdeling advisering van de Raad van State, 08-06-2022
  3. 2022Z13959 Aan stas BZK- reactie vragen inzake Greenpeace review on the impacts of climate change on the Dutch Caribbean island Bonaire, 08-06-2022
  4. 2022Z11494 Aan stas BZK- schriftelijke vragen n.a.v. IPKO-reis mei 2022, 02-06-2022
  5. 2022Z11491 Aan stas BZK - verzoek reactie afsprakenlijst IPKO mei 2022, 02-06-2022
  6. 2022Z10093 Aan stas BZK - aanbieding verslag RAFT, 20-05-2022
  7. 2022Z10091 Aan stas BZK - aanbieding verslag Rijkswet COHO, 20-05-2022
  8. 2022Z04719 Aan stas. BZK - Afschrift vragen antwoord op open brief Staten van Curaçao d.d. 11-03-2022
  9. 2022Z02709 Aan stas. Financiën - Afschrift brief Openbaar Lichaam St. Eustatius aan staatssecretaris van Financiën m.b.t. doorgevoerde wijziging van Wet inkomstenbelasting BES d.d. 10-02-2022
  10. 2022Z00087 Aan min. J&V - Verkenning harmonisering softdrugs beleid en regelgeving d.d. 14-12-2021 > Rappelleren. 
 20. 20

  Activiteiten commissie

  • wo 06-07-2022 13.00-13.30 Procedurevergadering
  Zomerreces: vrijdag 8 juli t/m maandag 5 september 2022
  • wo 07-09-2022 13.00-13.45 Procedurevergadering
  • 27 t/m 30-09-2022 Interparlementair Koninkrijksoverleg
  • wo 05-10-2022 14.00-14.45 Procedurevergadering
  Herfstreces: vrijdag 21 t/m maandag 31 oktober 2022
  • wo 09-11-2022 13.00-13.45 Procedurevergadering
  • wo 14-12-2022 13.00-13.45 Procedurevergadering

  Nog te plannen:
  • Strategische procedurevergadering > Er wordt een inventarisatie mail uitgezet om een geschikte datum voor de strategische procedurevergadering na het zomerreces te plannen.
Naar boven