Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

6 juli 2022
11:00 - 12:00 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Digitale Zaken
Voorzitter mw. Kamminga
Plv. griffier mw. Boeve

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  R.J. Kamminga (VVD)
 • Q.M. Rajkowski (VVD)
 • H. Dekker-Abdulaziz (D66)
 • K. Bouchallikh (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden commissie voor Digitale Zaken d.d. 6 juli 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen in verband met de uitbreiding van de bevoegdheid van de Minister van Justitie en Veiligheid om dreigings- en incidentinformatie over de netwerk- en informatiesystemen van niet-vitale aanbieders te verstrekken aan deze aanbieders en aan organisaties die objectief kenbaar tot taak hebben om andere organisaties of het publiek te informeren over dreigingen en incidenten ten behoeve van deze aanbieders

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Voortgang Digital Trust Center - informatiedienst

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Vertraging invoering ICT-infrastructuur Logius

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Evaluatierapport Roadmap Digitaal Veilige Hard- en Software

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voortgang Datavisie Handelregister

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Cybersecuritybeeld Nederland 2022 (CSBN2022)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Toestemming voor deelname aan een technische briefing over Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op het onderzoeksrapport van Amnesty International over ‘Xenofobe Machines’

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Eindconclusie onderzoek in het kader van de uitvoering van de motie van het lid Marijnissen c.s. over een voorstel hoe binnen overheidsinstellingen vervuilde data worden opgeruimd (Kamerstuk 35510-21)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Fiche: Mededeling een digitaal decennium voor kinderen en jongeren

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Antwoorden op vragen commissie over het Fiche: Verordening Informatiebeveiliging in de instellingen, organen en instanties van de Unie (Kamerstuk 22112-3405)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Overzicht geplande commissieactiviteiten commissie Digitale Zaken

  Ter informatie.

  Commissieactiviteiten
  05-07-2022 17.30 - 18.30 Technische briefing Overzicht informatiedeling Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC)
  06-09-2022 17.30 - 19.00 Rondetafelgesprek Digitale weerbaarheid
  09-09-2022 10.00 - 12.00 Werkbezoek Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC)
  13-09-2022 17.00 - 19.00 Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek Artificiële Intelligentie
  14-09-2022 10.00 - 13.00 Commissiedebat Online veiligheid en cybersecurity
  15-09-2022 10.30 - 11.30 Technische briefing Adviescollege ICT-Toetsing
  19-09-2022 14.00 - 16.00 Werkbezoek Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
  29-09-2022 13.30 - 16.30 Commissiedebat Inzet algoritmes en data-ethiek binnen de rijksoverheid
  06-10-2022 10.00 - 14.00 Commissiedebat Kunstmatige intelligentie
  20-10-2022 13.00 - 17.00 Commissiedebat Bescherming persoonsgegevens en digitale grondrechten
  30-11-2022 10.00 - 12.00 Commissiedebat Telecomraad (Formeel) d.d. 6 december 2022

  Procedurevergaderingen
  06-07-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  07-09-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  28-09-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  05-10-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  19-10-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  09-11-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  23-11-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  07-12-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  21-12-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
 15. 15

  Overzicht ongeplande commissieactiviteiten commissie Digitale Zaken

  Ter informatie.

  Commissieactiviteiten
  Commissiedebat Digitaal burgerschap en democratie
  Commissiedebat Digitale infrastructuur en economie
  Commissiedebat Digitaliserende overheid
  Commissiedebat Opkomende en toekomstige technologieën
  Werkbezoek Digitale weerbaarheid (wordt gepland in Q3)

   
 16. 16

  Rol van de commissie Digitale Zaken in de begrotings- en verantwoordingscyclus

 17. 17

  Verzoek van het lid Dekker-Abdulaziz (D66) de staatssecretaris te verzoeken het antwoord op de feitelijke vragen inzake het Rapport van de "Algoritmes getoetst; De inzet van 9 algoritmes bij de rijksoverheid" zo snel mogelijk aan de Kamer te doen toekomen

  Te behandelen:

  Loading data