Plenair debat : Tweeminutendebat Onderzoek veiligheidsbeleving onder jongeren in jeugdzorg met verblijf (31015-258)

De vergadering is geweest

6 juli 2022
15:45 - 16:10 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Antwoorden op vragen commissie over het onderzoek veiligheidsbeleving onder jongeren in jeugdzorg met verblijf

    Loading data
  2. 2

    Moties ingediend tijdens het debat

    Loading data
Naar boven