Plenair debat : Tweeminutendebat Ontwikkeling inzake de tarieven van tolken en vertalers (29 936, nr. 63)

De vergadering is geweest

6 juli 2022
16:10 - 16:30 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Stand van zaken van de ontwikkeling inzake de tarieven van tolken en vertalers

  Loading data
 2. 2

  Stand van zaken monitoring tolk- en vertaaldienstverlening

  Loading data
 3. 3

  Antwoorden op vragen commissie over de stand van zaken van de ontwikkeling inzake de tarieven van tolken en vertalers (Kamerstuk 29936-63)

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
Naar boven