Commissiedebat : Arbeidsmarktbeleid in de zorg

De vergadering is geweest

6 juli 2022
9:30 - 15:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Spreektijd per fractie maximaal 6 minuten eerste termijn

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • C. Helder
  minister voor Langdurige Zorg en Sport

Deelnemers

 • Voorzitter
  B.M.G. Smals (VVD)
 • D. de Neef (VVD)
 • W. Paulusma (D66)
 • M. Agema (PVV)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • H.P.M. Hijink (SP)
 • M.H. Bikker (ChristenUnie)
 • P. van Houwelingen (FVD)
 • C.G. van der Staaij (SGP)
 • N.L. den Haan (Fractie Den Haan)

Agendapunten

 1. 1

  Opschalen anders werken en eindrapportage van de commissie Werken in de Zorg (CWidZ)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Arbeidsmarkt in de Zorg van 7 oktober 2021, inzake het behoud en de instroom van zorgprofessionals in de gezondheidszorg

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Kabinetsreactie op het adviesrapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ‘Gemeentelijke lijkschouw door forensisch artsen onder druk, veel zorgen op korte termijn'

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Advies van de Chief Nursing Officer inzake de monitoring van zeggenschap van verpleegkundigen en verzorgenden

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Nieuwe prognose verwachte personeelstekort

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Adviezen commissie Werken in de Zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  SER advies “Aan de slag voor de zorg, een actieagenda voor de zorgarbeidsmarkt”

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op het SER advies ‘Aan de slag voor de zorg; een actieagenda voor de zorgarbeidsmarkt’

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op het rapport 'Meer dan Applaus is niet genoeg' van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Twee deelrapportages Commissie Werken in de Zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Nieuwe prognose verwachte personeelstekort en deelrapportages van de Commissie Werken in de Zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Rapportage Commissie Werken in de Zorg over Extra Handen voor de Zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Opvolging CNO-advies 'Niets over ons, zonder ons' en andere trajecten betreffende de individuele beroepsuitoefening

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Resultaten verkenning zeggenschap

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op verzoek commissie over het behoud en de instroom van zorgprofessionals in de gezondheidszorg

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Zorgprofessionals met post covid klachten

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  BIG-toelatingsprocedure buitenslands gediplomeerde zorgverleners

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Bachelor Medisch Hulpverlener

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Tekort aan forensisch artsen

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Evaluatie en vervolg subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Eindrapport Ontregelbus en onderzoek impact covid-19 op regeldruk

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Gevolgen situatie Oekraïne op VWS terrein

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Verantwoording van subsidies verleend op grond van subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie op het verzoek van het lid Agema, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 7 december 2021, over de toename van agressie en geweld tegen ziekenhuispersoneel

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Advies van het College voor de Rechten van de Mens over de mogelijkheden om meer uren werken te stimuleren via de arbeidsvoorwaarden

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Eindadvies van de Taskforce Ondersteuning optimale inzet zorgverleners

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Reactie op het bericht over het Alzheimercentrum Amsterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Stand van zaken subsidieregeling Coronabanen in de Zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie op verzoek commissie om een spoedige reactie te geven op het bericht Met corona aan het werk ook positief geteste zorgmedewerkers ingezet in ziekenhuizen

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Hoofdlijnen Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Wijziging van de Subsidieregeling vaccinatie stageplaatsen zorg in verband met verlenging van de werkingsduur

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Advies Zorginstituut Nederland opname kinder- en jeugdpsycholoog in de Wet BIG

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Antwoorden op vragen commissie van de V-100 bij het jaarverslag Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Derde evaluatie van de ‘subsidieregeling opleiding tot advanced nurse practitioner en opleiding tot physician assistent’

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Programma [Ont]Regel de Zorg 2022 - 2025

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Reactie op verzoek commissie over de brief van de VvZG over structurele bekostiging van opleiding tot ziekenhuisartsen

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Advies Zorginstituut Nederland opname operatieassistent in Wet BIG

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Wijziging van de Subsidieregeling stagefonds zorg II in verband met verlenging van de werkingsduur

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Reactie op verzoek commissie over het bericht van nieuwnieuws.nl over hulpverleners met postcovid klachten

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Verslag van een schriftelijk overleg over bevindingen en verkenning toekomstbestendigheid Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG) (Kamerstuk 29282-461)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 41. 41

  Reactie op verzoek commissie over het rapport van Gupta Strategists over 'Uitweg uit de schaarste'

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Spoedverzoek wijzigingsregeling Stageplaatsen Zorg II

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Zorgmedewerkers met post-COVID

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Reactie op verzoek commissie over het rapport van Gupta Strategists over 'Uitweg uit de schaarste'

  Te behandelen:

  Loading data