Procedurevergadering : Procedurevergadering Rijksuitgaven (direct aansluitend op de procedurevergadering Financiën)

De vergadering is geweest

6 juli 2022
16:30 - 16:45 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: commissie voor de Rijksuitgaven

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.C. Sneller (D66)
 • E. Heinen (VVD)
 • I. (Inge) van Dijk (CDA)
 • M.Ö. Alkaya (SP)
 • L. van Raan (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Aangemelde onderwerpen voor de commissie-regeling van werkzaamheden

  Geen aanmeldingen.
 2. 2

  Besluitenlijst van de procedurevergadering commissie voor de Rijksuitgaven d.d. 21 juni 2022 wordt vastgesteld.

 3. 3

  Brievenlijst

  Geen brieven.
 4. 4

  Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Rijksuitgaven

 5. 5

  Recent van de Algemene Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Rijksuitgaven

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Ter informatie - Recent ontvangen beleidsdoorlichtingen en IBO's en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Rijksuitgaven

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Evaluatie verslaggevingsstelsel rijksoverheid

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op verzoek commissie over de planning van het ministerie van Financiën voor het jaar 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Opzet Taskforce Verbetering Financieel Beheer

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Antwoorden op vragen commissie over het verslag van de rapporteur over het jaarverslag Financiën en Nationale Schuld (IX) 2021 (Kamerstuk 36100-IX)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Brief aan Kamercommissies voor de behandeling van de ontwerpbegrotingen in 2022.

 12. 12

  Dechargebrief voor verantwoording 2021.

 13. 13

  Suggesties focusonderwerp verantwoording begrotingsjaar 2022

 14. 14

  Ramingkalender

 15. 15

  Onderzoek maatschappelijke kosten-batenanalyse en brede welvaart

  Het CPB en PBL hebben in aanvulling op de eerdere Algemene MKBA-Leidraad uit 2013 een maatschappelijke kosten-batenanalyse gepubliceerd over brede welvaart. Deze publicatie treft u hierbij aan: Maatschappelijke kosten-batenanalyse en brede welvaart; een aanvulling op de Algemene MKBA-Leidraad (cpb.nl).
  Besluit: Ter informatie.
 16. 16

  Geplande activiteiten op het terrein van de commissie Rijksuitgaven

  Besluit: Ter informatie.

  Woensdag 06-07-2022 16.30 - 16.45 uur Procedurevergadering Rijksuitgaven (direct aansluitend op de procedurevergadering Financiën)
  Woensdag 14-09-2022 18.00 - 21.00 uur Commissiedebat Begrotingsproces
  Donderdag 15-09-2022 11.00 - 11.15 uur Procedurevergadering Rijksuitgaven (direct aansluitend op de procedurevergadering Financiën)
  Donderdag 29-09-2022 12.00 - 13.00 uur Bijeenkomst Auditcomité (rapporteurs begrotingen en jaarverslagen in vaste commissies)
  Donderdag 13-10-2022 11.00 - 11.15 uur Procedurevergadering Rijksuitgaven (direct aansluitend op de procedurevergadering Financiën)
  Donderdag 10-11-2022 11.00 - 11.15 uur Procedurevergadering Rijksuitgaven (direct aansluitend op de procedurevergadering Financiën)
  Donderdag 08-12-2022 11.00 - 11.15 uur Procedurevergadering Rijksuitgaven (direct aansluitend op de procedurevergadering Financiën)
  Donderdag 22-12-2022 11.00 - 11.15 uur Procedurevergadering Rijksuitgaven (direct aansluitend op de procedurevergadering Financiën)
Naar boven