Plenair debat : Tweeminutendebat Adoptie (CD 16/6)

De vergadering is geweest

6 juli 2022
12:30 - 12:50 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Moties ingediend tijdens het debat

    Loading data

    Loading data
Naar boven