Commissiedebat : Visserij en tuinbouw

De vergadering is geweest

6 juli 2022
12:45 - 15:45 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
SPREEKTIJD EERSTE TERMIJN 4 MINUTEN

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • H. Staghouwer
  minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Deelnemers

 • L. Bromet (GroenLinks)
 • P.J. Valstar (VVD)
 • T.C. (Tjeerd) de Groot (D66)
 • D.G. Boswijk (CDA)
 • F.P. Wassenberg (PvdD)
 • P.A. Grinwis (ChristenUnie)
 • C. Stoffer (SGP)
 • C.A.M. van der Plas (BBB)

Agendapunten

 1. 1

  CO2-emissieplafond 2018 glastuinbouw en proces naar samenhangend pakket april

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Uitvoering van de nader gewijzigde motie van het lid Boswijk c.s. over versterking van het kwekersrecht (Kamerstuk 27428-378)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Klimaat neutrale glastuinbouw 2040

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Voortgang van de uitvoering van een aantal moties en toezeggingen, de rapportage ‘Actielijnen klimaatrapportage natuur’, zienswijze van de Raad voor Dierenaangelegenheden over de zorg voor jonge dieren en reactie op enkele commissieverzoeken

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Beleid voor Visserijvrije zones (VVZ's)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Informatie over een aantal onderwerpen aangaande het visserijbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Agenda visserij: borgen voedselwinning uit zee en grote wateren

  Te behandelen:

  Loading data