Plenaire Vergaderingen

Donderdag 4 juli 2019

VAO Arbeidsmarktbeleid in de zorg (AO d.d. 02/07)

Tijd vergadering 00:05 - 00:20 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Eerstelijnszorg (AO d.d. 03/07)

Tijd vergadering 00:25 - 00:35 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Plenaire zaal

VAO Vreemdelingen- en asielbeleid (AO d.d. 04/07)

Tijd vergadering 00:45 - 01:00 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Einde avondvergadering: Stemmingen

Tijd vergadering 02:25 - 03:50 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Verpleeghuiszorg (AO d.d. 25/06)

Tijd vergadering 10:16 - 11:00 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Spoedzorg LUMC/Bronovo (AO d.d. 26/06)

Tijd vergadering 11:00 - 11:30 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Pakketbeheer (AO d.d. 26/06)

Tijd vergadering 11:30 - 11:55 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Passend onderwijs (AO d.d. 26/06)

Tijd vergadering 11:55 - 12:25 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Plenaire zaal

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering 14:10 - 14:15 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Rijkswet Koninkrijksgeschillen (35099-R2114) (re- en dupliek)

Tijd vergadering 14:15 - 16:00 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Debat over de uitrol van 5G

Tijd vergadering 16:15 - 19:00 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Landbouw- en Visserijraad 18 juni 2019 (AO d.d. 12/6)

Tijd vergadering 20:40 - 20:45 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Handelsbevordering (AO d.d. 28/05)

Tijd vergadering 20:45 - 21:05 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Noodhulp (AO d.d. 06/06)

Tijd vergadering 21:05 - 21:20 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Inburgering en integratie (AO d.d. 13/06)

Tijd vergadering 21:20 - 21:45 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Evaluatie Transgenderwet (AO d.d. 19/06)

Tijd vergadering 21:45 - 22:00 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Fiscale beleidsagenda 2019 (AO d.d. 27/06)

Tijd vergadering 22:00 - 22:20 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Stopzetten kinderopvangtoeslag (AO d.d. 4/7)

Tijd vergadering 22:20 - 22:45 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Mijnbouw/Groningen (AO d.d. 27/06)

Tijd vergadering 22:45 - 23:05 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie (35167)

Tijd vergadering 23:05 - 23:20 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Uitgangspuntennotitie Cultuurbeleid 2021-2024 (AO d.d. 27/06)

Tijd vergadering 23:20 - 23:45 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Mensenhandel en prostitutie (AO d.d. 03/07)

Tijd vergadering 23:45 - 23:58 uur

Plenair debat

Plenaire zaal