Plenair debat : VAO Evaluatie Transgenderwet (AO d.d. 19/06)

De vergadering is geweest

4 juli 2019
21:45 - 22:00 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Moties ingediend tijdens het debat

    Loading data

    Loading data

    Loading data