Plenair debat : Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

4 juli 2019
14:10 - 14:15 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlage

Te behandelen zaken

 1. 1

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

  Loading data
 3. 3

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Van de stand van werkzaamheden afvoeren

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Goedkeuren in verband met verstrijken van de termijn

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  AFVOEREN: Dertigledendebat over woningzoekenden die worden opgelicht door bemiddelingsbureaus

 8. 8

  AFVOEREN: Dertigledendebat over de lange wachtlijsten voor huurwoningen

 9. 9

  AFVOEREN: Debat over de poortwachtersfunctie van banken bij financiële transacties

 10. 10

  AFVOEREN: Debat over de screening op terrorisme bij financiële instellingen

 11. 11

  VAO Eerstelijnszorg (AO d.d. 03/07)

 12. 12

  VAO Dierenwelzijn (m.u.v. landbouwhuisdieren) (AO d.d. 03/07)

 13. 13

  VAO Functioneren rijksdienst (AO d.d. 03/07)

 14. 14

  VSO Reactie op het advies van de Gezondheidsraad inzake ME/CVS

 15. 15

  VSO Voortgangsrapportage experiment Regelluwe scholen po/vo

 16. 16

  Het lid Van den Berge: VSO Ontwerpbesluit adviescommissie gegevensverstrekking weigerende observandi, nog heden te houden

 17. 17

  Het lid Emiel van Dijk: vooraankondiging VAO Vreemdelingen- en asielbeleid (AO d.d. 04/07), nog heden te houden

 18. 18

  Debat over ICT-problemen bij de NVWA (Moorlag), debat over de mishandeling van een NVWA keuringsarts bij een slachthuis in Drachten (Graus) en het debat over producten die onterecht als biologisch worden verkocht (Geurts) samengevoegd

 19. 19

  Vervallen aangehouden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data