Plenair debat

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden

Te behandelen zaken

1
Brieven regering:

4
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

7
AFVOEREN: Dertigledendebat over woningzoekenden die worden opgelicht door bemiddelingsbureaus
8
AFVOEREN: Dertigledendebat over de lange wachtlijsten voor huurwoningen
9
AFVOEREN: Debat over de poortwachtersfunctie van banken bij financiële transacties
10
AFVOEREN: Debat over de screening op terrorisme bij financiële instellingen
11
VAO Eerstelijnszorg (AO d.d. 03/07)
12
VAO Dierenwelzijn (m.u.v. landbouwhuisdieren) (AO d.d. 03/07)
13
VAO Functioneren rijksdienst (AO d.d. 03/07)
14
VSO Reactie op het advies van de Gezondheidsraad inzake ME/CVS
15
VSO Voortgangsrapportage experiment Regelluwe scholen po/vo
16
Het lid Van den Berge: VSO Ontwerpbesluit adviescommissie gegevensverstrekking weigerende observandi, nog heden te houden
17
Het lid Emiel van Dijk: vooraankondiging VAO Vreemdelingen- en asielbeleid (AO d.d. 04/07), nog heden te houden
18
Debat over ICT-problemen bij de NVWA (Moorlag), debat over de mishandeling van een NVWA keuringsarts bij een slachthuis in Drachten (Graus) en het debat over producten die onterecht als biologisch worden verkocht (Geurts) samengevoegd
19
Vervallen aangehouden moties