Plenair debat : VAO Uitgangspuntennotitie Cultuurbeleid 2021-2024 (AO d.d. 27/06)

De vergadering is geweest

4 juli 2019
23:20 - 23:45 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data