Plenair debat : VAO Noodhulp (AO d.d. 06/06)

De vergadering is geweest

4 juli 2019
21:05 - 21:20 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data