Plenair debat : VSO Besluit adviescommissie gegevensverstrekking weigerende observandi (33628-60)

De vergadering is geweest

4 juli 2019
0:35 - 0:45 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Motie ingediend tijdens het debat

    Loading data