Plenair debat : VAO Vreemdelingen- en asielbeleid (AO d.d. 04/07)

De vergadering is geweest

4 juli 2019
0:45 - 1:00 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data