Plenair debat : VAO Landbouw- en Visserijraad 18 juni 2019 (AO d.d. 12/6)

De vergadering is geweest

4 juli 2019
20:40 - 20:45 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Moties ingediend tijdens het debat

    Loading data

    Loading data