Plenair debat

Aanvang middagvergadering: Stemmingen (over alle punten van 2 en 3 juli)

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemmingen moties Jaarverslag en Slotwet 2018 ministerie van Justitie en Veiligheid
Stenogram
Download Stemmingen moties Herziening bekostigingssystematiek hoger onderwijs en onderzoek
Stenogram
Download Stemmingen Begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI)
Stenogram
Download Stemmingen Begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2019
Stenogram
Download Stemmingen Aanvullingswet natuur Omgevingswet
Stenogram
Download Stemmingen moties Spoorveiligheid/ERTMS
Stenogram
Download Stemmingen moties Mensenrechtenbeleid
Stenogram
Download Stemmingen Begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2019
Stenogram
Download Stemmingen moties Initiatiefnota van het lid Jasper van Dijk "Een eerlijker loon"
Stenogram
Download Stemmingen moties Initiatiefnota’s Droge voeten en Veen red je niet alleen
Stenogram
Download Stemming motie Veteranen
Stenogram
Download Stemmingen overige moties Aanvullingswet natuur Omgevingswet
Stenogram
Download Stemming motie Fiscale arbitrage
Stenogram
Download Stemmingen moties Verkeersveiligheid
Stenogram
Download Stemmingen moties Pakket klimaatmaatregelen
Stenogram
Download Stemmingen moties Maritiem
Stenogram
Download Stemmingen Begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2019
Stenogram
Download Goedkeuring Protocol betreffende de toetreding van de Republiek Noord-Macedonië
Stenogram
Download Stemming motie Milieuraad d.d. 26 juni 2019
Stenogram
Download Stemming motie Bonaire, Sint-Eustatius en Saba
Stenogram
Download Stemmingen moties Voorjaarsnota 2019
Stenogram
Download Stemmingen Begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2019
Stenogram
Download Stemming Voorjaarsnota 2019
Stenogram
Download Stemmingen moties Biotechnologie en kwekersrecht
Stenogram
Download Stemmingen moties Ontwerpbesluit tot wijziging van het Vuurwerkbesluit
Stenogram
Download Stemmingen moties Gewasbeschermingsmiddelen
Stenogram
Download Stemmingen moties Ontwerpbesluit maatregelen kleine kunststof drankflessen
Stenogram
Download Stemmingen Begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2019

Te behandelen zaken

1
Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten in verband met de overgang van de Wet natuurbescherming naar de Omgevingswet (34985)

2
Overige moties ingediend bij de Aanvullingswet natuur Omgevingswet

4
Moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota’s ‘Droge voeten’ en ‘Veen red je niet alleen’

5
Goedkeuring van het op 6 februari 2019 te Brussel tot stand gekomen Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Noord-Macedonië (Trb. 2019, 24) (35180)

6
Moties ingediend bij het notaoverleg over de herziening van de bekostigingssystematiek hoger onderwijs en onderzoek

11
Moties ingediend bij het VAO Gewasbeschermingsmiddelen

12
Aangehouden moties ingediend bij het debat over insectensterfte in Nederland
16
Moties ingediend bij het VAO Maritiem

17
Moties ingediend bij het VAO Verkeersveiligheid

19
Voorjaarsnota 2019 (35210)

27
Moties ingediend bij het notaoverleg over mensenrechtenbeleid

28
Moties ingediend bij het debat over het pakket klimaatmaatregelen