Plenair debat

Debat over de uitrol van 5G

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Sprekerslijst
Download Sprekerslijst
Stenogram
Download Uitrol van 5G

Te behandelen zaken

3
7
Moties ingediend tijdens het debat