Plenair debat : VAO Fiscale beleidsagenda 2019 (AO d.d. 27/06)

De vergadering is geweest

4 juli 2019
22:00 - 22:20 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Moties ingediend tijdens het debat

    Loading data

    Loading data

    Loading data