Plenair debat : VAO Mensenhandel en prostitutie (AO d.d. 03/07)

De vergadering is geweest

4 juli 2019
23:45 - 23:58 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data