Plenair debat

Einde avondvergadering: Stemmingen

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemmingen moties Mijnbouw/Groningen
Stenogram
Download Stemmingen moties Stopzetten kinderopvangtoeslag
Stenogram
Download Stemming Koninkrijksgeschillen
Stenogram
Download Stemming motie Maritiem
Stenogram
Download Stemmingen VAO Spoedzorg LUMC/Bronovo
Stenogram
Download Stemming motie Besluit adviescommissie gegevensverstrekking weigerende observandi
Stenogram
Download Stemmingen moties Mensenhandel en prostitutie
Stenogram
Download Stemmingen moties Eerstelijnszorg
Stenogram
Download Stemming motie Mensenrechtenbeleid
Stenogram
Download Stemming motie Milieuraad d.d. 26 juni 2019
Stenogram
Download Stemmingen moties VAO Passend onderwijs
Stenogram
Download Stemmingen Koninkrijksgeschillen
Stenogram
Download Stemmingen Verbod op kolen bij elektriciteitsproductie
Stenogram
Download Stemmingen moties Vreemdelingen- en asielbeleid
Stenogram
Download Stemmingen moties Jaarverslag en slotwet ministerie van Economische Zaken en Klimaat, ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2018 (LNV-deel)
Stenogram
Download Stemmingen moties Landbouw- en Visserijraad 18 juni 2019
Stenogram
Download Stemmingen moties Uitgangspuntennotitie Cultuurbeleid 2021-2024
Stenogram
Download Stemming motie Koninkrijksgeschillen
Stenogram
Download Stemmingen moties Verbod op kolen bij elektriciteitsproductie
Stenogram
Download Stemmingen moties Uitrol van 5G
Stenogram
Download Stemmingen moties Pakketbeheer
Stenogram
Download Stemmingen moties Fiscale beleidsagenda
Stenogram
Download Stemmingen moties Noodhulp
Stenogram
Download Stemmingen moties Handelsbevordering
Stenogram
Download Stemming motie Laaggeletterdheid
Stenogram
Download Stemmingen moties CBR
Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden (stemmingen)
Stenogram
Download Stemmingen moties Inburgering en integratie
Stenogram
Download Stemmingen moties VAO Verpleeghuiszorg
Stenogram
Download Stemming motie Mijnbouw/Groningen
Stenogram
Download Stemmingen moties Arbeidsmarktbeleid in de zorg
Stenogram
Download Stemmingen moties Evaluatie Transgenderwet
Stenogram
Download Stemming brief Decharge voor het gevoerde financieel beheer door de ministers in het jaar 2018
Stenogram
Download Stemming motie Fiscale arbitrage

Te behandelen zaken

1
Moties ingediend bij het VAO Verpleeghuiszorg

3
Moties ingediend bij het VAO Pakketbeheer

4
Moties ingediend bij het VAO Passend onderwijs

5
Voorzieningen voor de behandeling van geschillen tussen het Koninkrijk en de landen (Rijkswet Koninkrijksgeschillen)

7
Moties ingediend bij het debat over de uitrol van 5G

9
Brief van de vaste commissie voor Financiën inzake de decharge van de jaarverslagen voor het gevoerde financieel beheer door de ministers in het jaar 2018

11
Moties ingediend bij het VAO Handelsbevordering

13
Moties ingediend bij het VAO Inburgering en integratie

18
Moties ingediend bij de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie

19
Moties ingediend bij het VAO Uitgangspuntennotitie Cultuurbeleid 2021-2024

27
Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO vreemdelingen- en asielbeleid