Plenair debat : Einde avondvergadering: Stemmingen

De vergadering is geweest

4 juli 2019
2:25 - 3:50 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend bij het VAO Verpleeghuiszorg

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend bij het VAO Spoedzorg LUMC/Bronovo

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend bij het VAO Pakketbeheer

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend bij het VAO Passend onderwijs

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Voorzieningen voor de behandeling van geschillen tussen het Koninkrijk en de landen (Rijkswet Koninkrijksgeschillen)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Moties ingediend bij de Rijkswet Koninkrijksgeschillen

  Loading data
 7. 7

  Moties ingediend bij het debat over de uitrol van 5G

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Moties ingediend bij Jaarverslag en Slotwet Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2018

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Brief van de vaste commissie voor Financiën inzake de decharge van de jaarverslagen voor het gevoerde financieel beheer door de ministers in het jaar 2018

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Moties ingediend bij het VAO Landbouw- en Visserijraad 18 juni 2019

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Moties ingediend bij het VAO Handelsbevordering

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Moties ingediend bij het VAO Noodhulp

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Moties ingediend bij het VAO Inburgering en integratie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Moties ingediend bij het VAO Evaluatie Transgenderwet

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Moties ingediend bij het VAO Fiscale beleidsagenda

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Moties ingediend bij het VAO Mijnbouw/Groningen (AO d.d. 27/06)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Regels voor het produceren van elektriciteit met behulp van kolen (Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie) (35167)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Moties ingediend bij de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Moties ingediend bij het VAO Uitgangspuntennotitie Cultuurbeleid 2021-2024

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Moties ingediend bij het VAO Mensenhandel en prostitutie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Moties ingediend bij het VAO Arbeidsmarktbeleid in de zorg

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Aangehouden moties ingediend bij het debat over het CBR

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Aangehouden motie ingediend bij het notaoverleg over mensenrechtenbeleid

  Loading data
 24. 24

  Aangehouden motie ingediend bij de Wet fiscale arbitrage

  Loading data
 25. 25

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Eerstelijnszorg

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 26. 26

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO Besluit adviescommissie gegevensverstrekking weigerende observandi

  Loading data
 27. 27

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO vreemdelingen- en asielbeleid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 28. 28

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VAO Laaggeletterdheid

  Loading data
 29. 29

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VAO Mijnbouw/ Groningen

  Loading data
 30. 30

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VAO Maritiem

  Loading data
 31. 31

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VSO Milieuraad d.d. 26 juni 2019

  Loading data
 32. 32

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Stopzetten kinderopvangtoeslag

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 33. 33

  Stemmingen in verband met: Voorzieningen voor de behandeling van geschillen tussen het Koninkrijk en de landen (Rijkswet Koninkrijksgeschillen)

  Loading data