Woensdag 9 december

09:30 - 10:30 uur

vaste commissie voor Justitie

Werkgroep Verwevenheid onder- en bovenwereld

Gesprek
van Someren-Downerzaal  (besloten)
10:00 - 12:30 uur

vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Landbouw- en Visserijraad

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
10:00 - 12:00 uur

Europese Zaken

Europese Raad

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
10:15 - 11:15 uur

vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Procedurevergadering Verkeer en Waterstaat

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
10:15 - 11:45 uur

Commissie voor de Werkwijze

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Dreeskamer
10:15 - 11:30 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal
10:30 - 13:30 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Referentiekader doorlopende leerlijnen taal en rekenen

Algemeen overleg
Troelstrazaal
11:30 - 12:45 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Technische briefing over het Wmo-verdeelmodel en het rapport Verkenningen verdeling WMO (onderdeel van rond het Periodiek Onderhoudsrapport Gemeentefonds (POR))

Gesprek
Suze Groenewegzaal  (besloten)
tot 12:00 uur

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Regeling van de tijdelijke vervanging van wethouders en gedeputeerden wegens zwangerschap en bevalling of ziekte

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
12:00 - 13:00 uur

vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Procedurevergadering VROM

Procedurevergadering
Statenlokaal
tot 12:00 uur

algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Financiële situatie woningcorporaties

Inbreng feitelijke vragen
13:00 - 14:00 uur

commissie voor de Rijksuitgaven

Algemene Rekenkamer - Financiële verhoudingen tussen de bestuurslagen; geldstromen en verantwoordelijkheden bij decentraal uitgevoerd beleid

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal  (besloten)
13:00 - 15:00 uur

vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Elektrisch rijden

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
13:00 - 15:00 uur

Buitenlandse Zaken

Ontwikkelingssamenwerking met West-Afrika

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal
13:00 - 15:00 uur

vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Transportraad 17-18 december 2009 (is verplaatst naar 16 december)

Algemeen overleg
Geannuleerd
13:00 - 16:00 uur

vaste commissie voor Economische Zaken (2008-2010)

AO Toerisme

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
14:00 - 16:00 uur

Buitenlandse Zaken

Ontwikkelingssamenwerking met West-Afrika

Algemeen overleg
Geannuleerd
tot 14:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ontwerpbesluit eenduidige loonaangifte

Inbreng schriftelijk overleg
tot 14:00 uur

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Regeling van de toewijzing van een extra zetel voor Nederland in het Europees Parlement

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 14:00 uur

Financiën

Verzoek om goedkeuring voor het verlenen van een Staatsgarantie aan DNB in verband met lening aan het IMF inzake PRGF-ESF Trust

Inbreng schriftelijk overleg
14:30 - 17:30 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Beroepspraktijkvorming

Algemeen overleg
Troelstrazaal
15:00 - 17:00 uur

vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Milieuraad

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
15:30 - 16:30 uur

Financiën

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
15:30 - 17:00 uur

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Jaarlijkse voortgangsbespreking met de Nationale ombudsman

Gesprek
van Someren-Downerzaal  (besloten)
16:30 - 18:00 uur

vaste commissie voor Economische Zaken (2008-2010)

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (vervolg ao van 25 november 2009; 2e termijn)

Algemeen overleg
Statenlokaal
16:30 - 19:00 uur

Defensie

Tussentijdse evaluatie Nederlandse bijdrage ISAF

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
17:00 - 19:00 uur

vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Multifunctionele landbouw (is verplaatst naar 10 december 2009)

Algemeen overleg
Geannuleerd
17:30 - 19:30 uur

vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

sociaal-economische aspecten van ggo's (verplaatst, datum vast te stellen kort na kerstreces)

Algemeen overleg
Geannuleerd
18:30 - 19:30 uur

Commissie voor het Onderzoek van de Geloofsbrieven

Gesprek met een delegatie van de Kiesraad

Gesprek
Geannuleerd

Periode

tot Toepassen