Commissievergaderingen

Donderdag 6 juni 2019

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - The 15th meeting of DH-BIO

Werkbezoek
Straatsburg (besloten)

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 00:01 - 17:00 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Equality and Non-Discrimination

Werkbezoek
Belgrade (besloten)

delegatie naar de OVSE-Assemblee

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

OVSE PA - Election Observation Mission (EOM) to the Republic of Kazakhstan for the 9 June 2019 presidential election

Werkbezoek
Kazachstan (besloten)

kunstcommissie

Tijd vergadering 09:00 - 10:00 uur

Kunstcommissie

Vergadering
Suze Groenewegzaal (besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 09:30 - 10:15 uur

Gesprek met de eilandsraad van Saba

Gesprek
Aletta Jacobszaal (besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 10:00 - 13:30 uur

Realisatie LNV-visie - Datum gewijzigd. Vindt nu plaats op 13 juni 2019

Rondetafelgesprek
(verplaatst)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Pensioenonderwerpen (wordt tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Suïcidepreventie (verplaatst naar 17 oktober)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

ERTMS

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Concept Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 10:30 uur

Gesprek met een kandidaat voor een vacature in de Hoge Raad

Gesprek
Vondelingkamer (besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 10:15 - 11:00 uur

Gesprek met de eilandsraad van Bonaire

Gesprek
Aletta Jacobszaal (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

Gesprek met de Eilandsraad Saba (wordt verplaatst)

Gesprek
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

Gesprek met de Raad van State

Gesprek
Klompezaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:30 - 11:00 uur

Gesprek met een kandidaat voor een vacature in de Hoge Raad

Gesprek
Vondelingkamer (besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 11:00 - 13:00 uur

Raad Algemene Zaken d.d. 18 juni 2019

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 11:00 - 11:30 uur

Gesprek met een kandidaat voor een vacature in de Hoge Raad

Gesprek
Vondelingkamer (besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 11:00 - 11:45 uur

Gesprek met het bestuurscollege van Bonaire

Gesprek
Aletta Jacobszaal (besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Organisatoren Klimaatmars

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 11:15 - 12:15 uur

Ontwerpadvies 'Samen werken aan taal, een advies over laaggeletterdheid' van SER

Technische briefing
Suze Groenewegzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Groen van Prinstererzaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 11:45 uur

Voorstel Dik-Faber (CU) over uitstel indienen feitelijke vragen mijnbouw / Groningen

E-mailprocedure
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Nucleaire veiligheid

Inbreng schriftelijk overleg

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Mijnbouw/Groningen (verplaatst naar 12 juni 2019)

Inbreng feitelijke vragen
(verplaatst)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:30 - 13:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:00 - 17:00 uur

Geneesmiddelenbeleid

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 15:00 uur

Raad Algemene Zaken d.d. 18 juni 2019 (verplaatst naar de ochtend)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 13:00 - 15:00 uur

Klimaat en energie (vervolg algemeen overleg van 16 mei 2019)

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:15 - 14:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:30 - 16:00 uur

Raad Buitenlandse Zaken

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorstel van wet van de leden Wilders en De Graaf betreffende het verbod van bepaalde islamitische uitingen (35039)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:00 - 14:30 uur

Gesprek met een kandidaat voor een vacature in de Hoge Raad

Gesprek
Schoutenkamer (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Monitor zorginkoop wijkverpleging - 29689-984

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Hervorming van de beschikbaarheidbijdrage academische zorg (BBAZ) vanaf 2020 - 32864-6

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering 14:15 - 15:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 15:00 uur

Verzoek toevoeging punt aan reeds gevraagde reactie inzake kliniek Den Dolder

E-mailprocedure
(besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 15:00 - 16:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen over de resultaten en aanbevelingen uit de twee meest recente rapporten over mensenhandel

Technische briefing
Klompezaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Toevoegen van schriftelijke vragen inzake MH-17 aan de ministers van J&V en BUZA

E-mailprocedure
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Verantwoordingsstukken 2018 ministerie Buitenlandse Zaken

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 16:30 - 17:00 uur

Voorbereidingsgroep Voedsel

Vergadering
Schoutenkamer (besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 18:00 - 23:00 uur

Gewasbeschermingsmiddelen

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Europese Zaken

Tijd vergadering tot 18:15 uur

SPOED [E-MAILPROCEDURE] Behandeling van de aanvullende kabinetsappreciatie over het EU-uitbreidingspakket (svp reageren voor vandaag 18.15 uur)

E-mailprocedure
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 20:00 uur

Verzoek afsluiten voorhangprocedure AMvB experiment gesloten coffeeshopketen

E-mailprocedure
(besloten)