Algemeen overleg

Gewasbeschermingsmiddelen

Algemeen overleg: "Gewasbeschermingsmiddelen"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 6 juni 2019, over Gewasbeschermingsmiddelen
Convocatie commissieactiviteit
Download 10e herziene convocatie algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen op 6 juni 2019; agendapunt toegevoegd

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

9
Reactie op het verzoek van het lid Bromet, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 15 januari 2019, over het bericht ‘Omstreden onkruidverdelger kreeg groen licht op basis van witwasteksten van de fabrikanten’

Te behandelen:

10
Reactie op het verzoek van het lid Ouwehand, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 22 januari 2019, over de uitspraak van een Franse rechtbank dat de toelating van de verkoop van landbouwgif Roundup Pro 360 in strijd is met het voorzorgsbeginsel

Te behandelen:

11
Werkwijze en agenda van de Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed (SCoPAFF) vergaderingen over regelgeving gewasbeschermingsmiddelen en het voorgenomen standpunt van de Nederlandse delegatie over chloorprofam

Te behandelen:

12
SCoPAFF op 21 en 22 maart 2019 en reactie op het verzoek van het lid Ouwehand, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 19 februari 2019, over het stopzetten van een Nederlands onderzoek naar glyfosaat door Monsanto omdat ze de resultaten ‘niet acceptabel’ vonden

Te behandelen:

15
Reactie op het verzoek van het lid De Groot over het bericht dat bij de buren van de lelieteler nevel van pesticiden neerdaalt en reactie op het verzoek van het lid Ouwehand over het langverwachte en uitgelekte onderzoek naar de blootstelling van omwonenden aan landbouwgif en over de uitspraak van het Gerecht van de Europese Unie dat EFSA de studies omtrent glyfosaat openbaar moet maken en beantwoording vragen commissie over de berichtgeving over pesticiden bij lelieteelt in Westerveld

Te behandelen:

18
Beantwoording vragen commissie over de toekomstvisie gewasbescherming 2030, naar weerbare planten en teeltsystemen en Pakket van maatregelen emissiereductie gewasbescherming open teelten (Kamerstuk 27858-449)

Te behandelen:

21