Algemeen overleg : Gewasbeschermingsmiddelen

De vergadering is geweest

6 juni 2019
18:00 - 23:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
10e HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunt met * toegevoegd)


SPREEKTIJD PER FRACTIE 7 MINUTEN

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • C.J. Schouten
  minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • S. van Veldhoven-van der Meer
  staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Deelnemers

 • D.J.G. Graus (PVV)
 • T.C. de Groot (D66)
 • E. Ouwehand (PvdD)
 • W.J. Moorlag (PvdA)
 • F.W. Futselaar (SP)
 • L. Bromet (GroenLinks)
 • R.K. Dik-Faber (ChristenUnie)
 • M.R.H.M. von Martels (CDA)
 • R. Bisschop (SGP)
 • W.J.H. Lodders (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Commissievoorstellen om restricties op te leggen aan het gebruik van drie neonicotinoïden

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Plan van aanpak biologische gewasbescherming

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Moties en toezeggingen op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Antwoorden op vragen commissie over de Commissievoorstellen om restricties op te leggen aan het gebruik van drie neonicotinoïden

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Uitvoering toezeggingen gewasbescherming buiten de landbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voorgenomen Nederlandse standpunten inzake de agendapunten die mogelijk ter stemming worden voor gelegd aan het Permanent Comittee Plants, Animals, Food and Feed (SCoPAFF)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Visitatie van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden door een internationale commissie van deskundigen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verzoek tot tijdelijke vrijstelling van het gewasbeschermingsmiddel Cruiser SB

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op het verzoek van het lid Bromet, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 15 januari 2019, over het bericht ‘Omstreden onkruidverdelger kreeg groen licht op basis van witwasteksten van de fabrikanten’

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op het verzoek van het lid Ouwehand, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 22 januari 2019, over de uitspraak van een Franse rechtbank dat de toelating van de verkoop van landbouwgif Roundup Pro 360 in strijd is met het voorzorgsbeginsel

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Werkwijze en agenda van de Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed (SCoPAFF) vergaderingen over regelgeving gewasbeschermingsmiddelen en het voorgenomen standpunt van de Nederlandse delegatie over chloorprofam

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  SCoPAFF op 21 en 22 maart 2019 en reactie op het verzoek van het lid Ouwehand, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 19 februari 2019, over het stopzetten van een Nederlands onderzoek naar glyfosaat door Monsanto omdat ze de resultaten ‘niet acceptabel’ vonden

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Blootstellingsonderzoek gewasbeschermingsmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Moties en toezeggingen op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op het verzoek van het lid De Groot over het bericht dat bij de buren van de lelieteler nevel van pesticiden neerdaalt en reactie op het verzoek van het lid Ouwehand over het langverwachte en uitgelekte onderzoek naar de blootstelling van omwonenden aan landbouwgif en over de uitspraak van het Gerecht van de Europese Unie dat EFSA de studies omtrent glyfosaat openbaar moet maken en beantwoording vragen commissie over de berichtgeving over pesticiden bij lelieteelt in Westerveld

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op verzoek commissie over twee rapporten inzake de mogelijke relatie tussen de afname van weidevogels en de aanwezigheid van gewasbeschermingsmiddelen in mest

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Toekomstvisie gewasbescherming 2030, naar weerbare planten en teeltsystemen en Pakket van maatregelen emissiereductie gewasbescherming open teelten

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Beantwoording vragen commissie over de toekomstvisie gewasbescherming 2030, naar weerbare planten en teeltsystemen en Pakket van maatregelen emissiereductie gewasbescherming open teelten (Kamerstuk 27858-449)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Stand van zaken met betrekking tot het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Beantwoording vragen commissie over de stand van zaken met betrekking tot het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw (Kamerstuk 27858-448)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op verzoek commissie over een brief van vertegenwoordigers van de akkerbouworganisaties over het insecticidengebruik in de suikerbietenteelt en verwachte knelpunten bij onkruidbestrijding

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Ctgb advies inzake het rapport van Buijs en Samwel-Mantingh over afname weidevogels in relatie tot bestrijdingsmiddelen in mest

  Te behandelen:

  Loading data