Debat geweest
6 juni 2019 | 15:00 - 16:00
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering "Deze vergadering is geweest
Herziene agenda i.v.m. toevoeging agendapunten 12,13,14, 15 en 18

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering commissie Europese Zaken dd 6 juni 2019
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering EUZA dd 6 juni 2019

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Uitnodiging Parliament of Finland voor vergadering van voorzitters van commissies voor Europese Zaken (COSAC) d.d. 20-21 juli 2019
12
Reactie op motie van het lid Van Toorenburg c.s. over opschorting van de visumliberalisatie voor Albanië via de noodremprocedure (Kamerstuk 29911-239)

Te behandelen:

15
17
Verslag van een werkbezoek van een delegatie uit de vaste commissie voor Europese Zaken aan Albanië en Noord-Macedonië van 6 mei tot en met 8 mei 2019

Te behandelen:

19
Aanbieding agenda Parliament of Finland voor interparlementaire bijeenkomsten tijdens Finse EU-voorzitterschap van 1 juli t/m 31 december 2019
20
Plenaire COSAC-conferentie in Boekarest, Roemenië op 23-25 juni 2019
21
Nog te ontvangen brieven

Details

Aan minister buza - Kabinetsreactie op het onderzoeksrapport ‘Weinig empathisch, wel effectief’: Percepties van Nederlandse belangenbehartiging in de Europese Unie van Instituut Clingendael (21501-02-1998/2019D17364) 25-04-2019

Besluit: Ter informatie.
22
Nieuwe EU-voorstellen

Details

Noot: Er zijn sinds de vorige procedurevergadering geen voorstellen op het terrein van de commissie Europese Zaken verschenen.
23
Commissie-agenda

Details

13-06-2019 13:00-14:00 ontvangst delegatie Kosovaars parlement
19-06-2019 16:30 - 18:30 AO Cohesieraad dd 25 juni 2019
20-06-2019 10:30 - 11:30 gesprek met de Nederlandse ambassadeur in Helsinki over het Finse EU-Voorzitterschap
20-06-2019 11:30 - 12:30 procedurevergadering
23 t/m 25-06-2019 plenaire COSAC-conferentie in Boekarest
01-07-2019 12:00 SO Financiële situatie Raad van Europa (nieuw)
04-07-2019 11:30 - 12:30 procedurevergadering
16-07-2019 18:00 SO Raad Algemene Zaken d.d. 23 juli 2019
21/22-07-2019 werkbezoek voorzitters-COSAC in Helsinki   
05-09-2019 11:30 - 12:30 procedurevergadering
10-09-2019 20:00 - 22:00 AO Raad Algemene Zaken dd 16 september 2019  
26-09-2019 11:30 - 12:30 procedurevergadering
08-10-2019 19:00 - 21:00 AO Raad Algemene Zaken dd 15 oktober 2019
17-10-2019 11:30 – 12:30 procedurevergadering
07-11-2019 11:30 - 12:30 procedurevergadering
12-11-2019 16:30 - 18:30 AO Raad Algemene Zaken dd 19 november 2019
27-11-2019 18:30 - 20:30 AO Raad Algemene Zaken dd 10 december 2019
28-11-2019 11:30 – 12:30 procedurevergadering
19-12-2019 11:30 - 12:30 procedurevergadering

Zomerreces: vrijdag 5 juli 2019 t/m maandag 2 september 2019
Herfstreces: vrijdag 18 oktober t/m maandag 28 oktober 2019
Kerstreces 2019: vrijdag 20 december 2019 t/m maandag 13 januari 2020

Nog te plannen:
- werkbezoek Hongarije (datum volgt)
- werkbezoek Frankrijk, samen met de commissie Financiën (herfstreces)

Besluit (1): De commissie besluit om de deelname voor het gesprek met de delegatie uit het Kosovaars parlement op donderdag 13 juni 13:00-14:00 schriftelijk te inventariseren.

Besluit (2): De commissie besluit de behoefte aan een voortzetting van het algemeen overleg Raad Algemene Zaken van heden schriftelijk te inventariseren na ontvangst van de aanvullende geannoteerde agenda.