Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

6 juni 2019
15:00 - 16:00 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Europese Zaken
Herziene agenda i.v.m. toevoeging agendapunten 12,13,14, 15 en 18

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  H.S. Veldman (VVD)
 • A. (Anne) Mulder (VVD)
 • P.H. Omtzigt (CDA)
 • V. Maeijer (PVV)
 • N. Drost (ChristenUnie)
 • K. Verhoeven (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Uitnodiging Parliament of Finland voor vergadering van voorzitters van commissies voor Europese Zaken (COSAC) d.d. 20-21 juli 2019

 3. 3

  Financiële situatie Raad van Europa

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 21 mei 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Verslag informele Europese Raad van 9 mei 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Kabinetsappreciatie EU-mededeling Brexit contingency: de gecoördineerde aanpak van de Unie COM (2019) 195

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Adviesaanvraag AIV n.a.v. motie van het lid Omtzigt over een externe check op de rechtsstatelijke aspecten van de Unie (Kamerstuk 35078-8)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verslag Raad Algemene Zaken van 21 mei 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op verzoek commissie inzake EU-uitbreidingsstrategie 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verslag informele Cohesieraad van 12 april 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda informele Europese Raad van 28 mei 2019 (Kamerstuk 21501-20-1453)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Reactie op motie van het lid Van Toorenburg c.s. over opschorting van de visumliberalisatie voor Albanië via de noodremprocedure (Kamerstuk 29911-239)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Verslag informele Europese Raad van 28 mei 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 18 juni 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Brief van de rapporteurs Transparantie bij adviesaanvraag van de Kamervoorzitter aan de Venetië-Commissie

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Brief van het Presidium over het gebruik van de toezeggingsregistratie van de Tweede Kamer

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verslag van een werkbezoek van een delegatie uit de vaste commissie voor Europese Zaken aan Albanië en Noord-Macedonië van 6 mei tot en met 8 mei 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Verslag van een Interparlementaire conferentie over de toekomst van Europa

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Aanbieding agenda Parliament of Finland voor interparlementaire bijeenkomsten tijdens Finse EU-voorzitterschap van 1 juli t/m 31 december 2019

 20. 20

  Nog te ontvangen brieven

  Aan minister buza - Kabinetsreactie op het onderzoeksrapport ‘Weinig empathisch, wel effectief’: Percepties van Nederlandse belangenbehartiging in de Europese Unie van Instituut Clingendael (21501-02-1998/2019D17364) 25-04-2019

  Besluit: Ter informatie.
 21. 21

  Nieuwe EU-voorstellen

  Noot: Er zijn sinds de vorige procedurevergadering geen voorstellen op het terrein van de commissie Europese Zaken verschenen.
 22. 22

  Commissie-agenda

  13-06-2019 13:00-14:00 ontvangst delegatie Kosovaars parlement
  19-06-2019 16:30 - 18:30 AO Cohesieraad dd 25 juni 2019
  20-06-2019 10:30 - 11:30 gesprek met de Nederlandse ambassadeur in Helsinki over het Finse EU-Voorzitterschap
  20-06-2019 11:30 - 12:30 procedurevergadering
  23 t/m 25-06-2019 plenaire COSAC-conferentie in Boekarest
  01-07-2019 12:00 SO Financiële situatie Raad van Europa (nieuw)
  04-07-2019 11:30 - 12:30 procedurevergadering
  16-07-2019 18:00 SO Raad Algemene Zaken d.d. 23 juli 2019
  21/22-07-2019 werkbezoek voorzitters-COSAC in Helsinki   
  05-09-2019 11:30 - 12:30 procedurevergadering
  10-09-2019 20:00 - 22:00 AO Raad Algemene Zaken dd 16 september 2019  
  26-09-2019 11:30 - 12:30 procedurevergadering
  08-10-2019 19:00 - 21:00 AO Raad Algemene Zaken dd 15 oktober 2019
  17-10-2019 11:30 – 12:30 procedurevergadering
  07-11-2019 11:30 - 12:30 procedurevergadering
  12-11-2019 16:30 - 18:30 AO Raad Algemene Zaken dd 19 november 2019
  27-11-2019 18:30 - 20:30 AO Raad Algemene Zaken dd 10 december 2019
  28-11-2019 11:30 – 12:30 procedurevergadering
  19-12-2019 11:30 - 12:30 procedurevergadering

  Zomerreces: vrijdag 5 juli 2019 t/m maandag 2 september 2019
  Herfstreces: vrijdag 18 oktober t/m maandag 28 oktober 2019
  Kerstreces 2019: vrijdag 20 december 2019 t/m maandag 13 januari 2020

  Nog te plannen:
  - werkbezoek Hongarije (datum volgt)
  - werkbezoek Frankrijk, samen met de commissie Financiën (herfstreces)

  Besluit (1): De commissie besluit om de deelname voor het gesprek met de delegatie uit het Kosovaars parlement op donderdag 13 juni 13:00-14:00 schriftelijk te inventariseren.

  Besluit (2): De commissie besluit de behoefte aan een voortzetting van het algemeen overleg Raad Algemene Zaken van heden schriftelijk te inventariseren na ontvangst van de aanvullende geannoteerde agenda.
   
 23. 23

  Fiche: Mededeling versterking rechtsstatelijkheid in de EU

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Rondvraagpunt van het lid Ploumen (PvdA)

  Te behandelen:

  Loading data