E-mailprocedure : SPOED [E-MAILPROCEDURE] Behandeling van de aanvullende kabinetsappreciatie over het EU-uitbreidingspakket (svp reageren voor vandaag 18.15 uur)

De vergadering is geweest

6 juni 2019
18:15 uur
Commissie: Europese Zaken
Van: Commissie EU
Verzonden: donderdag 6 juni 2019 17:08
Aan: GC-Commissie-EU
Onderwerp: SPOED [E-MAILPROCEDURE] Behandeling van de aanvullende kabinetsappreciatie over het EU-uitbreidingspakket (svp reageren voor vandaag 18.15 uur)
 
Aan de leden en plaatsvervangende leden van de vaste commissie voor Europese Zaken
 
 
Geachte leden,

In de procedurevergadering van vanmiddag heeft u besloten om na ommekomst van de aanvullende kabinetsappreciatie via e-mailprocedure te inventariseren of er behoefte is aan een voortzetting van het AO Raad Algemene Zaken van vanochtend.
 
Naar aanleiding van ontvangst van de gevraagde aanvullende kabinetsappreciatie (zie hieronder) leg ik namens uw voorzitter de volgende behandelopties aan u voor, op basis van de beschikbaarheid van de bewindspersonen:
 
 • optie 1: géén voortzetting van het algemeen overleg (dit betekent dat het VAO RAZ volstaat, zie planningsinformatie onder aan deze mail);
   
 • optie 2: voortzetting van het algemeen overleg met de minister van Buitenlandse Zaken hedenavond van 19.00 tot 20.00 uur;
   
 • optie 3: voortzetting van het algemeen overleg met de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op dinsdag 11 juni van ca. 17.30 tot ca. 18.30 uur.
 
Planning van het VAO RAZ
Het VAO Raad Algemene Zaken is reeds in het AO vanochtend aangevraagd en is inmiddels aan de Kameragenda toegevoegd. De griffie plenair heeft mij bericht dat het VAO Raad Algemene Zaken (met een vervangende bewindspersoon) wordt ingepland op woensdag 12 juni. Hiervoor worden de reguliere spreektijden gehanteerd. Indien u meer spreektijd wenst, dient u hiervoor een aanvraag te doen bij de Regeling van Werkzaamheden op dinsdag 11 juni.
 
Namens de voorzitter verzoek ik u om via reply-all vóór vandaag 18.15 uur uw voorkeur voor een van de drie opties kenbaar te maken ten aanzien van de behandeling van de aanvullende kabinetsappreciatie.
 
Zo spoedig mogelijk zal ik u informeren over de uitkomst van de e-mailprocedure (*).
 
Met hartelijke groet,
 
Griffier commissie Europese Zaken
 
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende:
4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid. Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.
 
 

Bijlage

Agendapunten

 1. 1

  [E-MAILPROCEDURE] Behandeling van de aanvullende kabinetsappreciatie over het EU-uitbreidingspakket (svp reageren voor vandaag 18.15 uur)

  Te behandelen:

  Loading data