E-mailprocedure : Verzoek afsluiten voorhangprocedure AMvB experiment gesloten coffeeshopketen

De vergadering is geweest

6 juni 2019
20:00 uur
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
C.c. (plv.) leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken,
 
Gelet op de ontvangen reacties deel ik u mee dat het verzoek wordt gesteund door een meerderheid.
 
Met vriendelijke groet,
Hilde Schoor
Adjunct-griffier
Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
Tweede Kamer der Staten-Generaal

Postbus 20018, 2500 EA Den Haag

Van: Commissie J&V
Verzonden: donderdag 6 juni 2019 17:54
Aan: GC-Commissie-J&V
CC: GC-Commissie-VWS; GC-Commissie-BiZa
Onderwerp: J&V: SPOED emailprocedure afsluiten voorhangprocedure AMvB experiment gesloten coffeeshopketen
 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
C.c. (plv.) leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken,
 
Hieronder treft u aan een verzoek van het lid Van Nispen (SP-fractie).
 
Het VSO inzake de AMvB experiment gesloten coffeeshopketen is gisteren bij de Regeling van Werkzaamheden afgevoerd.
 
Ik verzoek u uiterlijk vandaag om 20.00 uur kenbaar te maken of u al dan niet instemt met het opheffen van de stuiting van de voorhangtermijn, zodat de voorhangprocedure daarmee zal worden afgesloten.
 
Met vriendelijke groet,
Hilde Schoor
Adjunct-griffier
Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

 
Van: Nispen van M.
Verzonden: donderdag 6 juni 2019 15:55
Aan: Commissie J&V
Onderwerp: Spoed schriftelijk verzoek intrekken VSO AMVB wietexperiment
 
Geachte griffier,
 
Zoals ik gisteren in de procedurevergadering aankondigde, ik heb inmiddels mijn (plenaire) aanmelding van het VSO AMVB wietexperiment ingetrokken. Omdat ik niet wil dat, door het stuiten van deze AMVB, de procedure voor de aanmelding van de gemeentes hierdoor vertraging oploopt.
Nu begrijp ik dat het formele besluit dat de AMVB van het wietexperiment niet langer gestuit wordt, toch als meerderheidsbesluit van de commissie moet worden genomen. Dat is gisteren in de procedurevergadering abusievelijk niet gebeurd.
 
Vanwege het spoedeisende karakter verzoek ik u om dit voorstel, het intrekken van het VSO AMVB wietexperiment, aan de collega’s voor te leggen.
 
Bedankt.

Met vriendelijke groet,
Michiel van Nispen
Tweede Kamerlid voor de SP
 
 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    E-mailprocedure afsluiten voorhangprocedure AMvB experiment gesloten coffeeshopketen

    Te behandelen:

    Loading data