E-mailprocedure : Toevoegen van schriftelijke vragen inzake MH-17 aan de ministers van J&V en BUZA

De vergadering is geweest

6 juni 2019
16:00 uur
Van: Commissie J&V
Verzonden: donderdag 6 juni 2019 17:54
Aan: GC-Commissie-J&V
Onderwerp: J&V: Uitkomst emailprocedure toevoegen van schriftelijke vragen inzake MH-17 aan de ministers van J&V en BUZA.
 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
Gelet op de tot nu toe ontvangen reacties kan ik u nu reeds meedelen dat er geen aanvullende vragen zijn ingediend.
 
Met vriendelijke groet, 
Patricia Tielens-Tripels


Van: Tielens - Tripels, (Patricia)
Verzonden: donderdag 6 juni 2019 12:19
Aan: GC-Commissie-J&V
Onderwerp: J&V: emailprocedure toevoegen van schriftelijke vragen inzake MH-17 aan de ministers van J&V en BUZA.
 
Geachte leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
Tijdens de procedurevergadering van uw commissie gisterenochtend heeft het lid Markusover (PPV) namens het lid van Roon aangegeven schriftelijke vragen te willen stellen aan de ministers van Justitie en Veiligheid en van Buitenlandse Zaken inzake MH-17  (zie onderstaand overzicht) waarbij is afgesproken dat de leden  aanvullende vragen kunnen stellen. Ik verzoek ik u uiterlijk hedenmiddag te 16 .00 uur uw aanvullende vragen in te dienen.
 
Met vriendelijke groet,
  
Mr Patricia F.L.M. Tielens-Tripels
 
Wnd-griffier van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
 
Van: Roon de R. (Publiek)
Verzonden: dinsdag 4 juni 2019 16:24
Aan: Toor van T.
Onderwerp: rondvraagpunt proc. vergadering BuZa 6 juni 2019
Urgentie: Hoog
 
Beste Theo,
 
Ik wil in de rondvraag voorstellen om een AO in te plannen over MH-17.
Bij voorkeur vóór het zomerreces.
Tevens wil ik een brief van de regering die in het AO besproken kan worden.
 
Misschien kunnen de leden hun vragen alvast bij je  aanreiken vóór  de procedure-vergadering.
  
Ik verzoek je om deze mail zsm rond te zenden aan de leden van de commissie Buitenlandse Zaken.
 
 
Veel dank,
Raymond de Roon
 

Bijlagen

Agendapunten

  1. 1

    Toevoegen van schriftelijke vragen inzake MH-17 aan de ministers van J&V en BUZA

    Te behandelen:

    Loading data