Algemeen overleg

Geneesmiddelenbeleid

Algemeen overleg: "Geneesmiddelenbeleid"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 6 juni 2019, over Geneesmiddelenbeleid
Convocatie commissieactiviteit
Download 2e Herziene Convocatie algemeen overleg - Geneesmiddelenbeleid - 6 juni 2019 - 13.00-17.00 uur - agendapunt toegevoegd

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

3
Reactie op het verzoek van het lid Van Gerven, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 15 januari 2019, over het bericht dat de minister de Kamer onjuist zou hebben geïnformeerd door foutieve informatie van Zilveren Kruis Achmea over onderzoek naar de werkzaamheid van taperingstrips voor de afbouw van psychofarmaca (Ftm.nl, 22 december 2018)

Te behandelen:

7
8
Reactie op het verzoek van het lid Agema, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 4 december 2018, over vergoeding geneesmiddel nivolumab bij vormen van kanker

Te behandelen:

17
Stand van zaken van de niet reeds afgedane toezeggingen, die zijn gedaan tijdens het algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid van 7 februari 2019 (Kamerstuk 29477-557)

Te behandelen:

18
Reactie op verzoek commissie over de brief van Wemos d.d. 9 mei 2019 inzake Rapport Overpriced, te ontvangen voor AO Geneesmiddelenbeleid d.d. 6 juni 2019

Te behandelen:

Gerelateerde zaken